Blogs

Ville grillaa Aktia Pankin pääekonomistia

Talousdemokratian tiedottaja, Ville Iivarinen, grillaa Aktia Pankin pääekonomistia, Timo Tyrväistä, rahan luomisesta Yle Radio 1:n ohjelmassa "Mikä maksaa?" 25.1.2013. Haastattelijana toimii Juho-Pekka Rantala.

Yle Radio 1 (Ville tulee mukaan lähetykseen kohdassa 41:25):
http://yle.fi/radio1/asia/mika_maksaa/voiko_taloudesta_puhua_ymmarrettavasti_ja_puolueettomasti_39257.html

YouTube (pätkitty versio):

Sivustoa rakennetaan uudelleen

Talousdemokratian kotisivut ovat siirtyneet toiselle palvelimelle. Sivusto rakennetaan kokonaan uudelleen, joten sisältö palautuu sivustolle hiljalleen. Sivuston toiminnassa ja linkeissä saattaa aluksi olla pieniä ongelmia. Suorat linkit vanhojen kotisivujen sisältöön eivät enää toimi.

Fisherin täyttä rahaa

Irving Fisherin kirja "100 % Money" sähköisenä:

 

http://fisher-100money.blogspot.fi/

 

Kirja on kirjoitettu jo 1930-luvulla, jolloin Fisher esitti oman - vielä nykyäänkin käyttökelpoisen ehdotuksen - rahajärjestelmän uudistamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on siirtää rahanluominen yksityisiltä pankeilta valtiolle.

Ruotsalainen rahadokumentti

Katsomisen arvoinen ruotsalainen dokumentti "Economic science and the debt crisis" kertoo talouskriisistä ja siihen liittyvästä rahajärjestelmästä. Kannattaa klikata cc-kohtaa, jotta saa englanninkieliset tekstitykset, jos ruotsi ei suju kovin hyvin.

Yhdistyksen uusi hallitus vuodelle 2013

Suomen Talousdemokratia ry valitsi uuden hallituksen vuodelle 2013 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa 25.11.2012. Hallitus näyttää seuraavalta:

 

Patrizio Lainà, puheenjohtaja

Jarmo Nevalainen, varapuheenjohtaja

Omar El-Begawy, sihteeri

Miira Kavonius, rahastonhoitaja

Ville Iivarinen, tiedottaja

Pasi Hentunen, jäsen

Toma Kavonius, jäsen

Petri Flander, varajäsen

 

Paikallistoiminnasta vastaa Miira Kavonius (Helsinki) ja Jarmo Nevalainen (Turku). Jäsenvastaavana toimii Miira Kavonius.

 

Julkaisu: Pankkitoiminnan perusteet

Suomen Talousdemokratia on nyt julkaissut ensimmäisen teoksensa "Pankkitoiminnan perusteet". Julkaisussa esitetään rahan luominen kirjanpidollisesta näkökulmasta. Julkaisussa käsitellään käteisen, keskuspankkirahan ja talletuspankkirahan luominen.

 

Julkaisu "Pankkitoiminnan perusteet" on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

 

Julkaisu perustuu Positive Moneyn "How Banks Create Money: The Balance Sheets" dokumenttiin, joka löytyy osoitteesta:

Tiedote: Puoluehankkeesta luovuttu

TIEDOTE 11.10.2012

Suomen Talousdemokratia ry on 6.10.2012 pitämässään jäsenkokouksessa Turussa päättänyt lopettaa puolueprojektin. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

 

Perustamisestaan 2009 lähtien Suomen Talousdemokratia-yhdistyksen tavoitteena on ollut saada aikaan rahareformia ajava puolue Suomeen. Jäsenistön ja muiden vapaaehtoisten työ puoluehankkeen puolesta on arvostettava panos talousjärjestelmän uudistamisen puolesta.

 

Occupy Helsingin julkilausuma rahajärjestelmän uudistamisesta

Vetoomus: Pankkien rahanluominen opetettava jo peruskoulussa

Suomen Talousdemokratia on lähettänyt Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitolle (HYOL) vetoomuksen, jossa vaaditaan, että pankkien rahanluominen on opetettava jo peruskoulussa. Tällä hetkellä perusopetukseen sisältyy näkemys, jonka mukaan pankit ainoastaan "välittävät" säästäjien talletuksia lainaajille. Perusopetuksessa ei kerrota, että nykyään kaikki raha on velkaa, ja että pankit nimenomaan luovat uutta rahaa myöntäessään luottoja. Talousdemokratia on vedonnut HYOL:iin, että nämä asiat sisäistettäisiin peruskoulun opetussuunnitelmaan.

Yhdistyksen uusi hallitus vuodelle 2012

Suomen Talousdemokratia ry piti vuosikokouksen 10.3.2012, jossa vuoden 2012 hallitukseen valittiin:

Pages

Subscribe to RSS - blogs