IMMR Berliinissä

Kansainvälisen rahareformiliikkeen tapaaminen järjestettiin tänä vuonna Berliinissä ”Demokratian ja ihmisoikeuksien talolla” (Haus der Demokratie und Menschenrechten). Tilaisuuden järjestivät saksalainen sisarjärjestömme Monetative ja Positive Moneyn kansainvälinen koordinaattori Stan Jourdan. Aloitimme perjantaina IMMR:n tapaamisen esittelemällä kiinnostavia vaiheita kansainvälisen rahareformiliikkeen kehityksestä ja sen edistämisen uusia näkökulmia kuulemalla esitelmiä kunkin tapahtuman osallistujamaan rahareformiliikkeen toimesta.

Hollannin Ons Geld esitteli luovaa kampanjointiaan esittelemällä Money Maker –lautapelinsä ja menestyksekkään kansalaisaloitteensa, johon liittyi suuren suosion saavuttanut pankkiiriteatteriesitys. Kansalaisaloitteen käsittelyn myötä Alankomaiden parlamentti vaati selvitystä turvallisten pankkitilien järjestämisestä. Hollantilaisilla on myös tekeillä kiinnostava suunnitelma euroalueen velkakriisin ratkaisemiseksi digieurojen (d-EUR) avulla. Tanskan Gode Penge oli valmistanut rahareformisketsin ja -laulun kansainväliseen käyttöön. Tanskassa tehdään paljon tiedotustyötä rahareformiin liittyen. Espanjan Dinero Positivo esitteli pohdintojaan ”social marketing” teemaisesti. Heidän mukaansa tuoretta creative commons perustaista grafiikkaa hyödyntäen yms. myös nuorempaa väestöä voisi saada houkuteltua rahareformiliikkeen luo. Erityyppisiä yleisöjä olisi syytä tavoitella aktiivisemmin uusilla keinoilla rahareformiliikkeen äärelle, koska esim. Positive Moneyn teettämän selvityksen mukaan heidänkin kannattajistaan vain murto-osa on alle 30-vuotiaita.

Israelin liikkeen edustaja Arie kertoi hänen keinoistaan vakuuttaa Israelin talousvaikuttajia rahareformin puolelle mm. kutsumalla Martin Wolfin keskustelemaan aiheesta Jerusalemiin. Rahareformin suhteen hän arvioi, että sähköisen käteisen ja vähittäisen pankkien reservien kasvattamisen myötä rahareformi tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Ruotsissa Lars ja Yoshi kertoivat kuinka heidän aktiivisella yhteydenpidolla Ruotsin keskuspankki Riksbank kiinnostui sähköisestä käteisestä ja kuulema tunnusti, että rahareformi voisi toimia. Vinnie ja Loftur Islannista kertoivat, että Islannin nykyinen hallitus ei ole kiinnostunut rahareformista, joten aloite ei näytä tällä hetkellä etenevän. Viikonlopun aikana kävi kuitenkin niin, että Islannin pääministeri sattui tykkäämään #IMMR2017 twiitistä, joten jonkinsorttista kiinnostusta aiheeseen näyttää kuitenkin löytyvän.

Italian rahareformiliikkeellä on ollut vaikeuksia päästä liikkeelle IMMR:n jäsenyysehtojen mukaisesti. Lopulta sunnuntaina Domenico ja Davide saivat kuitenkin kaipaamansa vahvistuksen organisaationsa IMMR jäsenyydestä. Ilmeisesti IMMR-jäsenyydestä olisi hyötyä Italian liikkeen eteenpäinviemisessä. Stavros Kreikasta kertoi omista tutkimuksistaan ja aktiivisuudestaan kreikkalaisten professoreiden kanssa. Kuulimme myös Etelä-Afrikan rahareformiliikkeestä, joka on perustettu vuonna 2012. Belgialaiset, bulgarialaiset, slovakialaiset, kroatialaiset ja itävältalaiset ovat alkuvaiheessa omien rahareformiliikkeittensä kanssa. Ranskalaiset eivät ole myöskään saanut rahareformiliikettään oikein liikkeelle.

Sveitsissä toivotaan, että kansanäänestys rahareformista pidettäisiin mahdollisimman myöhään, jotta heillä olisi aikaa kerätä kannatusta rahareformille. Sveitsiläiset toivoivat kansainvälistä tunnustusta ja tukea heidän kansanäänestykselleen. Saksassa on kasvavaa aktiivisuutta ja Joseph Huber esitteli kirjaansa Beyond Sovereign Money. Huberin mukaan rahareformin paras mahdollisuus on tapahtua vähitellen sähköisen käteisen myötä. Positive Moneyn Frank ja Mira kertoivat omista saavutuksistaan ja uusista haasteista. Englannin keskuspankissa selvitetään myös sähköisen käteisen lanseeraamista. Positive Moneyn perustaja Ben Dysonhan palkattiin Englannin keskuspankkiin tekemään selvitystä asiasta.

Omassa puheenvuorossani esittelin Talousdemokratian kehityskaaren ja toin ilmi kokemuksemme, että sähköinen käteinen ja ”keskuspankkitili kaikille” (Kela-tili yms.?) ovat lähitulevaisuuden painopisteitä Suomessa.

Illalla kuulimme Gode Pengen Stigin rahareformilaulun ja jatkoimme iltaa läheisessä ravintolassa.

Lauantaina siirryttiin vakavaan IMMR asiaan. Päivän tavoitteina oli keskustella ja laatia ehdotus IMMR:n ”core groupin”, vastuutiimin, muodostamiseksi ja pyrkiä selventämään IMMR jäsenyyden ehtoja.

IMMR on viimeiset pari vuotta toiminut Stanin koordinoimana. Nyt Stan on kuitenkin siirtymässä syrjään, joten IMMR:n rakenne on saatava kasaan ja vastuut jaettua sopiville tahoille sopivin keinoin. IMMR:n nykyiset vastuut koostuvat mm. internetsivujen, sähköpostin, jäsenhakemusten ja jäsenjärjestöjen tukemiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Jäsenehdot ja uusien jäsenyyksien hyväkysymisestä päättäminen tuntui olevan vaikeampi keskusteluaihe, mutta siinäkin edistyttiin. Jäseniltä edellytetään IMMR:n päämäärien hyväksymistä ja kenties tulevaisuudessa esimerkiksi ihmisoikeuksia, rauhaa ym. kunnioittavaa arvopohjaa. Käytännön vaatimuksia jäsenyyden kannalta voivat olla mm. internetsivut, monipuolinen kyvykäs tiimi, ja fyysisen tilaisuuden järjestäminen.

Päivän aikana käytiin paljon pienryhmäkeskusteluja, mutta lopulta saavutettiin riittäviä tuloksia sunnuntain päätöksentekotavoitteiden kannalta. Illalla Monetative oli kutsunut taikurin, joka teki temppuja. Illalla rentouduimme mm. flamencomusiikin ja sangrian äärellä.

Sunnuntaina pääsimme kokeilemaan erittäin vakuuttavaa päätöksentekoprosessia, joka perustui suostumukseen, ei konsensukseen. (suostumus: kaikki hyväksyvät ratkaisun, vaikkeivat olisi 100 % samaa mieltä. Konsensus: kaikki ovat yhdessä päätöksen kannalla) Stan fasilitoi päätöksentekoprosessin ja sai IMMR kokouksen hyväksymään IMMR:n organisaatiorakenteen ja vastuutiimin perustamisen. Valitsimme myös ensimmäisen vastuutiimin. Vastuutiimiin valittiin Luuk Hollannista, Vinnie Islannista, Stavros Kreikasta, Lucija Kroatiasta, Lars Ruotsista, Redge Etelä-Afrikasta ja Lino Saksasta. Vastuutiimi piti pian ensimmäisen kokouksensa, jossa alkoivat muotoilla jäsenyyden ehtoja, mutta työ jäi vielä kesken.

Tapaamisessa sovittiin, että perustettu vastuutiimi on tilivelvollinen kansallisille edustajille. Vastuutiimin tehtävä on varmistaa, että IMMR pysyy toimintakykyisenä ja etenee jäsenyysehdoissa, kansainvälisten työryhmien ylläpidossa ja seuraavan tapaamisen järjestämisessä. Vastuutiimin jäsenyys on yksi vuosi, tai kunnes seuraava IMMR kokous järjestetään. Vastuutiimin tehtävä on myös harkita ja selvittää uuden IMMR koordinaattorin palkkaamista ja siihen liittyviä kysymyksiä esim. kustannusten kattamisesta.

Vastuutiimin lisäksi keskustelimme sunnuntaina Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa yhteistyöstä. Mietimme myös miksei norjalaisia näy rahareformikeskustelussa. Tulimme siihen tulokseen, että heillä taitaa olla riittävästi öljyä. Ruotsalaisia ja tanskalaisia näytti motivoivan omaan valuuttaan liittyvät poliittiset mahdollisuudet. Suomen eurojäsenyyden ilmiselvä haitallisuus ja rooli EU:n ytimessä tuotiin monesti jutusteluissa esiin vertailussa pohjoismaiden poliittisten tilanteiden suhteen.

Yhteenvetona kuvailisin tapahtumaa onnistuneeksi ja kansainvälistä kehitystä lupaavaksi. IMMR:n konkreettinen organisaatiorakenne on vasta alkutekijöissä, mutta aika näyttää mitä Berliinissä tehdyillä päätöksillä saavutetaan. Vastuutiimi vaikuttaa osaavalta ja edustaa monipuolisesti kansainvälistä rahareformiliikettä. Kansainvälisillä sisarjärjestöillä on paljon tietoa ja käytännöllisiä keinoja jaettavaksi. Uskon, että kun nykyisen rahajärjestelmän ongelmallisuus käy selvemmäksi yhä laajemmalle yleisölle, kansainvälinen yhteistyö tuo uskottavuutta vaihtoehdoillemme.

Rahareformin toteuttamisen kannalta näyttää siltä, että suurin osa kansainvälisestä liikkeestä uskoo, että rahareformi toteutetaan vähitellen alkaen keskuspankkien lanseeraamasta sähköisestä käteisestä. Kun vaihtoehto pankkien velkarahalle on olemassa, pankeilta voidaan alkaa vaatia korkeampia reservivaatimuksia. Vakaat pankit ja funktionaalinen laillisen maksuvälineen luontiprosessi mahdollistaisivat lopulta myös kalliista talletussuojasta luopumisen.

Rahareformi voi olla lähempänä kuin uskommekaan.