CETA-mielenosoitus Helsingissä 26.8.

Esitys CETA:n hyväksymisestä tulee Suomen eduskunnalle ensi viikolla. Toiminnan aika on siis nyt!

Tervetuloa mielenosoitukseen 26.8.17 klo 14 Helsingin Kansalaistorille

Kaadetaan CETA – yhdessä!

Suomi viettää kuluvana vuonna suurta Suomi 100 -juhlaa. Meille esitellään juhlakuvastona puhdasta luontoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisyyttä. Samaan aikaan hallitus valmistelee esitystä laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen, CETA:n, voimaansaattamisesta.

CETA uhkaa vakavasti demokratiaa ja poliittista liikkumatilaa. Sopimukseen sisältyvän sijoittajansuojan vuoksi ihmisten tai ympäristön hyväksi tehdystä politiikasta voi koitua yhteiskunnalle jopa miljardien eurojen korvausvaateet.

CETA:n on arvioitu vievän EU-alueelta satoja tuhansia työpaikkoja, laskevan palkkoja ja merkitsevän tulonsiirtoa työntekijöiltä omistajille. Sopimuksen haittavaikutukset eivät kuitenkaan kosketa vain Suomea tai Eurooppaa. Ympäristöjärjestöt ovat varoittaneet CETA:n uhkaavan luonnonvaroja ja tekevän tyhjiksi Pariisissa sovitut tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tämä ei ole se suunta, jonka seuraavalle sadalle vuodelle haluamme! Tule mukaan kaatamaan CETA-sopimus – yhdessä!

Tapahuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1877054512574233/

Talousdemokratia on yksi CETA-mielenosoituksen koollekutsujista.

Lisätietoa:

suomiceta.wordpress.com
www.vapaakauppa.fi

facebook.com/ttipinfo
twitter.com/ttipinfo

______________________________________________________

EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA)

EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus CETA tulee syksyllä 2017 hyväksyttäväksi Suomen eduskuntaan. CETA:an liittyy pitkälti samoja ongelmia kuin TTIP-sopimuksen (EU-Yhdysvallat); se on neuvoteltu kansainvälisten suuryritysten toiveesta ja niiden intressejä vastaamaan. Yleinen etu, ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen torjunta jäävät CETA:ssa alisteisiksi kaupan ja investointien edistämiselle. CETA:a voidaan kutsua myös TTIP:n takaportiksi; se päästää myös yhdysvaltalaisyritykset sopimuksen investointisuojan piiriin tytäryhtiöidensä kautta. Samankaltaisia sopimuksia on yritetty solmia ennenkin, mutta kansalaisyhteiskunnan painostuksesta ne on hylätty; globaali investointisopimus MAI vuonna 1998 ja immateriaalioikeuksia koskeva ACTA vuonna 2012.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat Euroopasta ja Kanadasta ovat esittäneet CETA:an sen valmisteluprosessin kuluessa rakentavia ja konkreettisia parannusehdotuksia. Koska ne on lopullisessa sopimuksessa joko vesitetty tai täysin sivuutettu, kansalaistoimijat vaativat nyt sopimuksen hylkäämistä. 455 eurooppalaista ja kanadalaista järjestöä on julkaissut yhteisen kannanoton sopimusta vastaan. Allekirjoittaneiden joukossa ovat mm. Health and Environment Alliance (HEAL), Food & Water Europe, European Federation of Public Service Unions (EPSU), Kehys ry, CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity, Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV ry ja European Digital Rights (EDRi).

Suomen hallitus tullee esittämään eduskunnalle CETA-sopimuksen hyväksymistä teknisenä toimenpiteenä – aivan kuin se ei olisi poliittinen kysymys ensinkään. Tämä ei pidä paikkansa. Sopimuksen toimeenpano edellyttää sopimuksen hyväksymistä jäsenmaissa, ja hylkääminen yhdessäkin jäsenmaassa pysäyttää koko prosessin.