Toimintakertomus vuodelta 2018

                 Yleiskatsaus

Vuoden 2018 alussa Sysmässä aloitettiin paikallisrahakokeilu, johon konsultoitiin myös Talousdemokratiaa. Vuoden tärkeimmiksi tapahtumiksi nousivat kuitenkin Sveitsin rahareformiäänestys kesäkuussa ja Patrizio Lainàn rahareformia käsittelevän väitöskirjan valmistuminen lokakuussa. Vuoden aikana annettiin myös lausunto rahoitusalan varautumisvelvoitteeseen liittyen ja yhdistyksen verkkosivuja ja jäsenviestinnän käytäntöjä päivitettiin.

             Toiminta vuonna 2018

Talousdemokratian Ville Iivarinen oli 30.1. Yle Puheella Perttu Häkkisen vieraana keskustelemassa otsikolla ”Tarvitseeko maailma rahareformin?”. Perttu haastatteli Villeä verrattain perustavanlaatuisesti ja keskustelu on siinä mielessä historiallinen, että Perttu Häkkinen kuoli elokuussa 2018. Talousdemokratia otti osaa suuren ajattelijan ja aktiivisen yhteiskuntavaikuttajan liian aikaiseen poismenoon.

Helmikuussa Suomessa käytiin presidentinvaalit ja keskusteluun pyrittiin osallistumaan presidentin Suomen pankin johdon nimittämiseen liittyvän vaikuttamisnäkökulman kautta.

Sysmässä käynnistettiin paikallisrahakokeilu maaliskuussa 2018. Paikallisvaluutan nimi oli ”Sysmä” ja sitä pystyi ostamaan Suomen laillisella maksuvälineellä euroilla kuluttajalle edullisella vaihtosuhteella. Talousdemokratia ry kävi keskusteluja hankkeen johdon kanssa ja kävi selväksi, että sysmät pyrkivät edistämään paikallistaloutta ymmärtäen rinnakkaisvaluutan dynamiikan (verot pitää maksaa euroissa). Verottajan sysmä-valuutalle myönteisen alv-linjauksen yhteydessä Yle uutiset kertoivat, että: ”Suurin osa kokeilun rahoituksesta tulee Päijät-Hämeen liitolta. Sysmän kunta on laittanut hankkeeseen rahaa 16 000 euroa. Lisäksi kunta jakaa 15 000 euroa porkkanarahaa kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille, jotta kokeilu saadaan vauhtiin.”

Mainittu ”porkkanaraha” oli Talousdemokratia ry:n ehdottamaan helikopterirahaideaan perustunut erillispäätös, jonka myötä Sysmän kuntalaisille tarjottiin 5 sysmää kullekin ja 50 sysmää kaikille järjestelmään liittyville yrityksille.

Jälkeenpäin saatiin kuitenkin kuulla, että porkkanaraha ei ollut toiminut toivotulla tavalla eikä sysmärahan käyttöaste kasvanut toivotulle tasolle. Lisäksi kun järjestelmän ylläpitäjä nosti vuoden 2019 tarjouksessa ylläpitohintoja rajusti, päätettiin paikallisrahakokeilu keskeyttää tässä muodossa. Vuoden lopulla Talousdemokratiaan oltiin yhteydessä ja uutisoitiinkin, että Sysmä harkitsee paikallisrahaa fyysisessä muodossa.

Sosiaalifoorumissa Arbiksella järjestettiin 21.4. keskustelutilaisuus yhdessä Commons.fi:n ja RIPESS Europen kanssa. Tilaisuuden otsikkona oli ”Paikallisvaluutoilla osallistavaa taloutta ja demokratiaa?”. Tilaisuudessa Juri Nieminen esitteli sysmärahan taustoja kunnallisen paikallistalouden tukemisessa. Arvotakomon Kristiina Ullgrén ja Jenni Huttunen kertoivat omasta yhteistyöstään päättäjien ja tiedeyhteisön parissa rinnakkaisvaluutan kokeiluttamiseksi. Ruby van der Wekken esitteli Stadin Aikapankin ja Helsingin kunnan viestintädynamiikkaa.

Kevään 2018 aikana QE4People -kampanja organisoitui uudelleen Positive Money Europe organisaatioksi pitkäaikaisen aktivistifasilitaattori Stan Jourdanin johdolla. Yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Aaltonen vieraili Brysselissä toukokuun 23. päivä PM Europen kampanjan käynnistämistilaisuudessa ”10 Years On From the Financial Crisis – Time to Rethink the ECB?”.

Toukokuussa tehtiin myös merkittävää painostusta suomalaiseen mediaan, jotta Sveitsin rahareformikansanäänestys saisi tilaa mediassa. Talousdemokratian aktiivi Ari Slioor kirjoitti Kansan uutisiin blogin Sveitsin tapahtumasta ja vaati ja sai aikaan oikaisuja Ylen uutisointiin aiheesta. Slioor ja Aaltonen kirjoittivat äänestyksen jälkeen kesäkuussa 2018 mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin otsikolla ”Euroopan rahajärjestelmä kaipaa rakenneuudistusta”.

Syksyllä Talousdemokratia antoi lausunnon finanssialan varautumisvelvoite säädösvalmisteluun. Toimme esiin näkökulman, että sähköinen käteinen voisi toimia käytännöllisenä varamaksujärjestelmänä. Vaihtoehtoisesti esitimme, että Kela tai Verottaja voisivat ylläpitää varamaksujärjestelmää merkittävän yhteiskunnallisen roolinsa takia. Talousdemokratia oli tiiviisti yhteydessä valtiovarainministeriöön lainsäädännön puitteissa, mutta joulukuussa 2018 säädös poistettiin eduskuntakauden käsittelystä. Yhdistyksen syyskokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa keskusteltiin osittain finanssialan varautumisvelvoitteen ja finanssikriisin 10-vuotispäivän johdosta maksujärjestelmän turvallisuudesta ja kuultiin näkökulmia aiheeseen Suomen Pankin Aleksi Grymiltä.

Lokakuun 20.pv Patrizio Lainà väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Full-Reserve Banking – Separating Money Creation from Bank Lending”. Lainàn väitöskirja on tärkeä merkkipaalu aiheen tieteellisen tutkimuksen kannalta. Väitöskirja sai huomiota myös mediassa. Esimerkiksi Huvudstadsbladet, Kansan uutiset ja Suomenmaa tekivät jutut Lainàn väitöskirjasta. Talousdemokratia ry lahjoitti Lainàlle uuden Money Maker -lautapelin ansiokkaan ja yhdistyksen toiminnan edistämisen kannalta tärkeän merkityksen johdosta.

Yhdistyksen oli tarkoitus osallistua Frankfurtissa järjestettyyn ”The Future of Money” -konferenssiin, mutta osallistuminen jouduttiin perumaan yhdistyksen edustajan sairastumisen vuoksi.

Kokoukset
Suomen Talousdemokratia ry piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous järjestettiin järjestyksestä poiketen Helsingissä Sosiaalifoorumin yhteydessä 21.4. kokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa ja merkittävä osuus kokouksessa pohdittiin kampanjoinnin jalkauttamista ja unelman yhdistämistä Talousdemokratian viestintään.

Syyskokouksessa Turun ravintola Old Bankissa 8.12. valittiin uusi hallitus ja suunniteltiin toimintaa vuodelle 2019. Eduskuntavaalit määrittävät toimintaa.

Tiedotus

Keväällä 2018 edellisen vuoden ”Reforming the Euro” -projektin videoista tehtiin versiot suomenkielisellä tekstityksellä Time Filmsin kanssa. Videot löytyvät Talousdemokratian YouTube -kanavasta TalousdemokratiaTV ja soveltuvat hyvin sosiaalisessa mediassa jaettavaksi.

Yhdistys jatkoi tiedotustyötään samoja kanavia pitkin kuin edellisenäkin vuotena. Käytössä olivat yhdistyksen kotisivut, Twitter ja yhdistyksen virallinen Facebook-sivu Suomen Talousdemokratia ry. Keskustelua käytiin läpi vuoden aktiivisesti myös epävirallisessa Paljastetaan rahan valhe! Facebook-ryhmässä, joka on nyt liitetty selvemmin Talousdemokratian keskusteluryhmäksi.

Kesällä yhdistyksen nettisivut saivat tartunnan haittaohjelmasta ja kesän aikana sivusto päivitettiin WordPress-muotoiseksi.

Vuoden lopulla yhdistyksen tietosuojalauseke uudistettiin uuden sähköpostijärjestelmän käyttöönoton takia. Vuoden 2019 alusta lähtien jäsenviestintää ylläpidetään ja uutiskirjeitä lähetetään Mailchimp-palvelun kautta.

Talousdemokratian Money Maker -tapahtuma ja kevätkokous la 4.5.2019 Helsingissä

Tervetuloa Suomen Talousdemokratia ry:n kevätkokoukseen Helsinkiin lauantaina 4.5.2019 klo 15:30–18. Kokous järjestetään keskustakirjasto Oodin ryhmätilassa 7 osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, Helsinki. Kevätkokousta edeltävä Talousdemokratian tapahtuma järjestetään Suomen Sosiaalifoorumin yhteydessä Arbiksella osoitteessa Dagmarinkatu 3, Helsinki.

Päivän ohjelma on seuraava:

Klo 12:00–15:00 Arbiksen huoneessa 33A (3. kerros) Kaikille avoin tilaisuus ”Lautapelillä velkarahajärjestelmä ja pankkien rooli yhteiskunnassa tutuksi”. Tilaisuudessa on mahdollisuus pelata Money Maker -lautapeliä ja tutustua sen kautta velkarahajärjestelmän ja pankkien toimintalogiikkaan ja kaiken ytimessä olevaan määritelmään rahan, velan ja luoton välillä. Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

Klo 15:30–18:00 Keskustakirjasto Oodin ryhmätila 7 (2.kerros) Yhdistyksen kevätkokous, jossa mm. päätetään tulevasta toiminnasta. Tarkempi esityslista on alla. Kokous löytyy myös Facebookista

Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Kokouksessa äänioikeus on ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Unohtuneen jäsenmaksun (20/10 euroa) voi maksaa paikan päällä. Kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Lisää jäsenyydestä.

Yhdistyksen kokoukseen osallistuvat jäsenet voivat hakea matkakorvausta kuitteja vastaan. Vapaamuotoiset hakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus kokouksen jälkeen.

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen ja kokoukseen!

Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Valtteri Aaltoseen (puh. 0407675756), jos haluat auttaa sosiaalifoorumin tapahtuman järjestämisessä.

Talousdemokratia IMMR:n kokouksessa Madridissa

IMMR:n blogikirjoituksesta lainattu kuva. Talousdemokratian Konsta toisena oikealta.

Talousdemokratian hallituksen jäsen Konsta Nylander edusti suomalaista rahareformiliikettä Kansainvälisen rahareformiliikkeen (International Movement for Monetary Reform) vuosikokouksessa Madridissa maaliskuun lopulla.

Tässä on Konstan raportti, jossa hän kertoo Madridin kokouksesta ja rahareformiliikkeen ajankohtaisista kysymyksistä.

Modern Monetary Theorystä suomenkielinen sivu ja professori William Mitchellin luento Helsingissä 26.2.2019

Kansainvälisessä talouspolitiikan kritiikissä yleistyneeseen Modern Monetary Theoryyn (MMT) pääsee perhehtymään nyt Suomeksi osoitteessa: https://www.modernmonetarytheory.fi/
Suomenkielisen sivuston taustalla on talousdemokratian jäsen Jari Rutanen.

MMT on saanut tilaa julkisessa keskustelussa esimerkiksi Yhdysvaltain demokraattisen puolueen Alexandria Ocasio-Cortezin ja Bernie Sandersin poliittisten aloitteiden ansiosta. MMT ei pohjimmiltaan kuitenkaan ole politiikkaa vaan lähinnä kuvaus siitä miten velkarahajärjestelmä toimii.

MMT:n ydin on, että valtion rahapoliittisella suvereniteetillla on väliä. Velkarahajärjestelmän todellisuuteen perustuvista lähtökohdista talousdemokraattisista uudistuksista kuten keskuspankkirahoitus, kansalaisosinko ja rahareformi tulee mielekkäämpiä.

Lukekaa ja jakakaa siis uutta suomenkielistä sivua.

Lisäksi alan asiantuntija professori William Mitchell pitää avoimen ja maksuttoman luennon aiheesta Helsingin Yliopiston päärakennuksen luentosali XV:ssä 26.2.2019 klo 10:15 alkaen.

Luennon englanninkielisen kutsun voi lukea kokonaisuudessaan tuoreesta uutiskirjeestämme.

Liity Talousdemokratia ry:n jäseneksi tai vain uutiskirjeen tilaajaksi niin pysyt ajan tasalla talousdemokratiaan liittyvistä tapahtumista.

Tilaa Money Maker -lautapeli ja tue Talousdemokratiaa

Tilaa “paras lautapeli finanssikriisin jälkeen” ja samalla tuet Talousdemokratia ry:n toimintaa!

International Movement for Monetary Reform (IMMR) ja Cooperative Money Maker ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä jokaisesta tiettyyn maahan myydystä lautapelistä maksetaan 5 € kyseisen maan IMMR jäsenelle. Eli jokaisesta Suomeen ostetusta Money Maker -lautapelistä maksetaan Suomen Talousdemokratia ry:lle 5 €. Kyseessä on englanninkielinen versio.

Tulemme alkuvuonna järjestämään pelitapahtumia, joissa peliä on mahdollista päästä kokeilemaan ja tarkoituksemme on myös tuottaa pelistä täysin suomenkielinen versio vuoden 2019 aikana. Globaalin kapitalismin kansainvälisen luonteen takia englanninkielinen versio on kuitenkin varsin käytännöllinen keino sanastoon perehtymiseksi.

Tilaa peli oheisen linkin kautta:
https://moneymaker.games/?lang=fi

Uudeksi vuodeksi 2019

Eduskuntavaalien lähestyessä suomalaisten olisi tärkeä havahtua rahaan ja maksamiseen liittyviin turvallisuuskysymyksiin. Yhteiskunnan vakaa toiminta perustuu maksamisen ja logistiikan sujuvuuteen. Toisaalta turvallisuudessa on kyse myös siitä, että ihmisellä on luottavainen olo tulevaisuudestaan. 

Toistaiseksi turvallisuuspolitiikalla on tarkoitettu miljardien eurojen Hornet-kauppoja ja mahdollisesti ihmisten yksityisyyttä loukkaavia tiedustelulakeja. Talousdemokratian kannalta turvallisuudessa niin Suomen kuin globaalissa näkökulmassa pitäisi olla kyse luottamuksen, tasapainon ja elämän mielekyyden edistämisessä.

Maailma on nykyisellään täynnä eriarvoisuutta, riistoa, luonnon turmeltumista ja keinotekoisia rajoja, jotka erottavat ihmisiä toisistaan. Monesti nämä liittyvät tavalla tai toisella velkaan tai globaaliin talousjärjestelmään. Paremman ja turvallisemman tulevaisuuden kannalta on kuitenkin tärkein muistaa, että raha- ja talousjärjestelmät ovat muutettavissa. Meillä voi olla pula osaavista koulutetuista ihmisistä, ruuasta tai raaka-aineista, mutta rahaa on käytännössä juuri niin paljon kuin sitä halutaan tehdä. Uudistamalla rahajärjestelmän voimme luoda paremmat olosuhteet myös yhteiskunnalle sen ympärillä.

Lopuksi toivotan yhdistyksen puolesta hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta!

Valtteri Aaltonen, Talousdemokratia ry:n puheenjohtaja.Suomen maksujärjestelmän turvallisuus -keskustelujen yhteenveto

Lauantaina 8.12.2018 Talousdemokratia ry järjesti keskustelutilaisuuden Turun Old Bank -ravintolassa ennen syyskokoustaan. Keskustelutilaisuudessa yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Aaltonen alusti keskustelun Talousdemokratian näkökulmasta tuoden esiin esimerkiksi viimeaikaista keskustelua sähköisestä käteisestä. Aaltonen kertoi myös, että Valtiovarainministeriön finanssialan varautumisvelvoitteen käsittely poistettiin joulukuun alussa eduskunnan istuntokaudelta. Suomen Pankin Aleksi Grym esitteli maksujärjestelmiin liittyvää viimeaikaista kehitystä ja pohti kuinka suuri tarve sähköiselle käteiselle oikeastaan edes on, kun pikamaksaminen eli TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) on jo yhä enemmän todellisuutta vaihtoehtoineen. Myös tänä vuonna voimaantullut maksupalveludirektiivi voisi tarjota mahdollisuuksia maksujärjestelmien ja tapojen kehittämiseen.

Turvallisuusnäkökulmaa painottaessa ilmeisesti Suomen Pankki on varautunut valtavaan sähkökatkoon ja kryptohyökkäykseen Suomen kannalta sopivalla määrällä fyysistä käteistä. TIPSin ja maksupalveludirektiivin ylikansalliseen pankkialaperusteisuuteen liittyviin riskeihin ei ole olemassa muuta turvautumiskeinoa kuin luottamus, että ainakin joku vaihtoehtoinen järjestelmä toimii ja käteistähän pitäisi olla. 

Valtterin esitys.

Aleksin esitys.

Keskustelutilaisuus maksujärjestelmän turvallisuudesta ja yhdistyksen syyskokous

Talousdemokratia ry järjestää 8.12.2018 klo 13 lähtien Turun Old Bank -ravintolassa keskustelutilaisuuden Suomen maksujärjestelmän turvallisuudesta. Keskustelutilaisuuden jälkeen järjestetään Suomen Talousdemokratia ry:n sääntömääräinen syyskokous, johon vanhat ja uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Globaali finanssikriisi paljasti kansallisten rahoitus- ja maksujärjestelmien haavoittuvuuden, jonka myötä puheita on pidetty, pankkeja on pelastettu ja finassisektorille on pumpattu keskuspankkirahaa, mutta järjestelmän valuviat ovat edelleen nähtävissä erilaisista toimista huolimatta. Eivät lainsäätäjät täysin toimettomina ole olleet ja finanssikriisin muistopäivän ajankohtaisuuden lisäksi Suomessa onkin käynnissä lainsäädäntötyö finanssialan varautumisvelvoitteeseen liittyen, johon myös Talousdemokratia ry on ottanut osaa. Uusi finanssikriisi vaikuttaa väistämättömältä, joten maksujärjestelmän turvallisuudesta on saatava vakuus.

“Suomen maksujärjestelmän turvallisuus” -keskustelutilaisuudessa Suomen Pankin digitalisaation neuvonantaja ja digitaalinen keskuspankki -prosessin päällikkö Aleksi Grym esittelee näkökulman aiheeseen otsikolla “Maksujärjestelmät Suomessa – turvallisuusnäkökohtia ja kehityssuuntia”. Tilaisuuden alustaa yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Aaltonen.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja tilaisuudessa on ilmainen kahvi/tee -tarjoilu.

Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

Lue lisää yhdistyksestä ja yhdistyksen jäsenyydestä.

Lisätietoja tapahtumasta:

valtteri@talousdemokratia.fi

Väitöskirja rahareformista

KTM Patrizio Lainà väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Full-Reserve Banking – Separating Money Creation from Bank Lending”. Lainàn väitöskirja on tärkeä merkkipaalu aiheen tieteellisen tutkimuksen kannalta.

Väitöskirjassaan Lainà käsittelee täysreservipankkijärjestelmän historiaa ja sen mallinnusta kokonaistaloudellisten vaikutusten kannalta. Hänen mukaansa pankkien rahanluontioikeuden siirtäminen julkisen vallan vastuulle toisi merkittävää seigniorage-tuloa eli rahan liikkeellelaskusta saatavaa tuloa valtiolle, esimerkiksi Suomessa keskimäärin 6 miljardia euroa vuosittain, mikä vastaa sisäministeriön, ulkoministeriön, oikeusministeriön ja puolustusministeriön menoja yhteensä. Uusien valtion tulojen lisäksi Lainàn tutkimuksen mukaan täysreservipankkijärjestelmällä olisi selvästi positiivinen vaikutus talouden vakauteen ja se edistäisi demokratiaa, mutta sillä olisi vain lievästi positiivinen vaikutus sosiaaliseen tasa-arvoon. Ekologisen kestävyyden kannalta uudistuksella ei hänen mukaansa ole selviä vaikutuksia.

Ehdotukselle kriittisen kannan mukaan uudistus ei olisi kestävä vaan jokin uusi yksityinen raha syrjäyttäisi kuitenkin julkisen rahan. Uudistuksen pelätään johtavan myös luottolamoihin ja ailahteleviin korkotasoihin, mutta suurin osa ehdotuksista onkin usein laadittu joustaviksi juuri vastaavien epävarmuustekijöiden takia.

Lainàn mielestä täysreservipankkijärjestelmää kannattaisi kokeilla, jotta saisimme tietää, onko sillä todella sellaisia vaikutuksia kuin etukäteen arvioidaan.

Väitöskirja julkaistaan myös sähköisessä muodossa ja se on vapaasti ladattavissa E-Thesis -palvelussa.

Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa suomenkielinen tiivistelmä väitöskirjasta.

Tarkemmat tiedot väitöstilaisuudesta löytyy täältä.

Lue rahareformin yksityiskohtaisempi kuvaus Talousdemokratian julkaisusta “Täyttä rahaa“.