Julkaisut

Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta

Julkaisussa (8 sivua) esitellään yleisimmät virheelliset käsitykset pankkien toiminnasta, sekä pyritään oikomaan niitä. Jos raha-asiat ovat sinulle melko uusia, suosittelemme ensin perehtymään tähän julkaisuun ja vasta sitten ”Pankkitoiminnan perusteisiin”.

Pankkitoiminnan perusteet

Julkaisussa (18 sivua) esitetään rahan luominen kirjanpidollisesta näkökulmasta. Julkaisussa käsitellään käteisen, keskuspankkirahan ja talletuspankkirahan luominen.

Pankin maksukyvyttömyys

Julkaisussa (10 sivua) esitetään kaksi tapaa, kuinka pankki voi ajautua maksukyvyttömyyteen.

Jos raha-asiat ovat sinulle melko uusia, suosittelemme ensin perehtymään ”Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta”-julkaisuun, toiseksi ”Pankkitoiminnan perusteisiin”-julkaisuun ja vasta sitten tähän.

Täyttä rahaa

Julkaisussa (26 sivua) esitetään konkreettinen ja yksityiskohtainen rahareformiehdotus talouden vakauttamiseksi velattoman rahan avulla. Ehdotus on itsenäinen kokonaisuus, mutta aiempien julkaisujen lukeminen saattaa helpottaa ymmärtämistä.

Rahareformin hyödyt

Julkaisu (12 sivua) esittelee raha- ja pankkijärjestelmän uudistamisesta saatavia etuja. Itse rahareformi esitetään edellisessä julkaisussa ”Täyttä rahaa”.