TALOUSDEMOKRATIA RY

Talousdemokratia ry on vuonna 2009 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on ohjata yhteiskuntaa kohti kestävää ja demokraattista talousjärjestelmää sekä esitellä uskottava ja käytännöllinen vaihtoehto velkaperusteiselle rahajärjestelmälle.

MITÄ TARKOITETAAN TALOUSDEMOKRATIALLA?​​

Talousdemokraattisen ajattelun mukaan rahanluonnin tulisi olla demokraattisessa hallinnassa. Talousdemokratian kannattajat suhtautuvat kriittisesti siihen, että politiikka ja talous on nykyisessä yhteiskunnassa erotettu toisistaan ja talous sanelee reunaehdot poliittiselle päätöksenteolle.

MITÄ OVAT TALOUSDEMOKRAATTISET UUDISTUKSET​?

Tärkein talousdemokraattisista uudistuksista on rahareformi eli rahanluontivallan siirtäminen pois yksityisiltä pankeilta julkisen vallan haltuun. Muita uudistuksia ovat mm. valtion keskuspankkirahoitus ja kansalaisten keskuspankkitilit.

UUDISTUSTEN HYÖDYT

Valtioiden rahoitusta ja sitä kautta kansalaisia tukevia investointeja olisi mahdollista tehdä paremmin. Yksityiset pankit eivät enää päättäisi, mihin tarkoitukseen rahaa luodaan. Nykyisin suurin osa pankkien lainanannosta ja siten uudesta rahasta luodaan asuntomarkkinoille ja finanssisektorille nostaen niiden hintoja ja vaikutusvaltaa.

Valtion luoman rahan käyttökohteista päätettäisiin demokraattisesti kunkin hallituksen tavoitteiden mukaan, olipa se ilmastonmuutoksen torjunta, veronalennukset tai perustulon käytöönotto.

Emme ole pankkeja vastaan, vaan pankit toimisivat uudistuksen jälkeen juuri niin kuin ihmiset luulevat niiden toimivan: ne oikeasti lainaisivat säästäjien rahoja eteenpäin eivätkä loisi lainatessa uutta rahaa. Pankkien pelastuspaketeista voitaisiin luopua. Seurauksena olisi vakaampi, vapaampi ja kriisinkestävämpi markkinatalous, jossa ei vaadittaisi ympäristölle haitallista talouskasvua, ja joka ei kriisiytyisi säännöllisesti talousromahdukseen yksityisen velan määrän kasvaessa liian suureksi.

MITEN RAHA LUODAAN NYKYISIN?

Pankit luovat rahaa, kun ne myöntävät asiakkailleen lainoja. Raha syntyy siten, että asiakkaan tilille yksinkertaisesti kirjataan lainaa vastaava summa. Vastaavasti, kun laina maksetaan pankille takaisin, rahaa häviää kierrosta.

Kuulostaako järjenvastaiselta? Julkisesta keskustelusta ja usein taloustieteen oppikirjoistakin saa yleensä asiasta väärän kuvan. Aiheesta voi olla vaikea löytää luotettavaa tietoa, mutta alta voit lukea keskuspankkien näkemyksen:

Suomen Pankki: Mitä raha on?
Euroopan keskuspankki: What is money?
Englannin keskuspankki: Money creation in the modern economy
IMF: Money Creation in Fiat and Digital Currency Systems
Saksan keskuspankki: How money is created
Ruotsin keskuspankki: What is money? 

UUTISET

Bill Mitchell: ”ECB is a quasi fiscal authority”

Fiat-rahajärjestelmää hyödyntävällä (liitto)valtiolla tulee olla ”fiskaalinen auktoriteetti” ts. hallitus, joka luo budjetin. Budjetti puolestaan määrittelee valtion vuotuisen kulutuksen tason. Lisäksi valtion tulee laskea liikkeelle valtionvelkakirjoja, joiden avulla yksityinen sektori voi…

Kirja-arvio: ”MMT eine einfürung”, Dirk Ehnts

Sakari Väkevän kirja-arvio saksalaisen Dr Dirk Ehntsin saksankielisestä MMT:n perusteita käsittelevästä kirjasta: ”MMT eine einfürung”, Dirk Ehnts, Springer Gabler (52s., 2021) : Ehntsin teos on siis saksaksi kirjoitettu, kuuluu Springerin…

Korkokäyrä suhdanneindikaattorina

Valtionvelkakirjat Valtionvelkakirjat jäivät tarpeettomiksi jo vuonna 1971, kun siirryttiin kultakannasta nykyiseen ns. fiat-järjestelmään. Fiat-järjestelmässä valtionvelkakirjat ovat yksityisen sektorin (määräaikaisia) talletusinstrumentteja eivätkä valtion lainausinstrumentteja, kuten kultakannassa. Valtio asettaa ns. riskittömän korkotason…

TD-Uutuuskirja!: ”Johdatus moderniin rahateoriaan”

”Johdatus moderniin rahateoriaan” on ensimmäinen suomenkielinen modernia rahateoriaa, eli ns. uuschartalismia, käsittelevä teos (47s.). Se on käännös Dr Dirk Ehntsin saksankielisestä alkuperäisteoksesta: ”Modern Monetary Theory – Eine Einfuhrung” (Springer Gabler,…

Liity jäseneksi

​ Suomen Talousdemokratia ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt
Löydät lisätietoa yhdistyksestä täältä.

Tilaa uutiskirje

Jos et tahdo liittyä yhdistyksen jäseneksi, voit liittyä ainoastaan uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje on tarkoitettu talousdemokraattisista asioista tiedottamiseen ja se lähetetään noin kerran kuussa.