Väitöskirja rahareformista

KTM Patrizio Lainà väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Full-Reserve Banking – Separating Money Creation from Bank Lending”. Lainàn väitöskirja on tärkeä merkkipaalu aiheen tieteellisen tutkimuksen kannalta.

Väitöskirjassaan Lainà käsittelee täysreservipankkijärjestelmän historiaa ja sen mallinnusta kokonaistaloudellisten vaikutusten kannalta. Hänen mukaansa pankkien rahanluontioikeuden siirtäminen julkisen vallan vastuulle toisi merkittävää seigniorage-tuloa eli rahan liikkeellelaskusta saatavaa tuloa valtiolle, esimerkiksi Suomessa keskimäärin 6 miljardia euroa vuosittain, mikä vastaa sisäministeriön, ulkoministeriön, oikeusministeriön ja puolustusministeriön menoja yhteensä. Uusien valtion tulojen lisäksi Lainàn tutkimuksen mukaan täysreservipankkijärjestelmällä olisi selvästi positiivinen vaikutus talouden vakauteen ja se edistäisi demokratiaa, mutta sillä olisi vain lievästi positiivinen vaikutus sosiaaliseen tasa-arvoon. Ekologisen kestävyyden kannalta uudistuksella ei hänen mukaansa ole selviä vaikutuksia.

Ehdotukselle kriittisen kannan mukaan uudistus ei olisi kestävä vaan jokin uusi yksityinen raha syrjäyttäisi kuitenkin julkisen rahan. Uudistuksen pelätään johtavan myös luottolamoihin ja ailahteleviin korkotasoihin, mutta suurin osa ehdotuksista onkin usein laadittu joustaviksi juuri vastaavien epävarmuustekijöiden takia.

Lainàn mielestä täysreservipankkijärjestelmää kannattaisi kokeilla, jotta saisimme tietää, onko sillä todella sellaisia vaikutuksia kuin etukäteen arvioidaan.

Väitöskirja julkaistaan myös sähköisessä muodossa ja se on vapaasti ladattavissa E-Thesis -palvelussa.

Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa suomenkielinen tiivistelmä väitöskirjasta.

Tarkemmat tiedot väitöstilaisuudesta löytyy täältä.

Lue rahareformin yksityiskohtaisempi kuvaus Talousdemokratian julkaisusta “Täyttä rahaa“.

Talousdemokratian lausunto koskien rahoitusalan varautumisvelvollisuutta

Suomen Talousdemokratia ry jätti lausunnon valtioneuvoston VM115:00/2016 säädösvalmistelulle, joka pyrkii ajanmukaistamaan rahoitusalan lainsäädäntöä erilaisten yhteiskunnallisien riskien varalta.

Varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn tarkistamista rahoitusalalla valmisteleva työryhmä on tarkastellut rahoitusalan roolia ja sen riskipuitteita huolellisesti, mutta uudistusehdotusten varamaksujärjestelmän painopisteet ovat mielestämme turhan rahoitusalavetoisia, kuten raha- ja maksujärjestelmäkin nykyiselläänkin on.

Suomen Talousdemokratia ry:n mukaan globaalille rahoitusalalle ominaisen kriisialttiuden ennakoinnin kannalta paras varautumiskeino olisi kansallisen sähköisen käteisen perustaminen.

“Keskuspankin maksujärjestelmä tulisi avata yleisölle normaaliaikoina, mutta vähintään kriisiaikoina. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että keskuspankki laskisi liikkeelle digitaalista keskuspankkirahaa, jota kansalaiset, yritykset ja muut toimijat voisivat käyttää samaan tapaan kuin he käyttävät pankkitalletuksia ja tilisiirtoja nykyään.”

Toissijaisijaisia vaihtoehtoja voisivat olla varamaksujärjestelmän laatiminen  kansallisesti pankkien välille tai yhteiskunnallisesti merkittävän roolinsa takia Verohallinnon tai Kansaneläkelaitoksen ympärille.

Lue lisää säädösvalmistelusta.

Suomen Talousdemokratia ry:n lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamista valmistelleen työryhmän työryhmämuistiosta 

Nettisivut uudistuvat

Talousdemokratian nettisivut uudistuvat. Uutta sivustoa rakennetaan hiljalleen. Tästä johtuen sivustolta löytyy aluksi niukasti sisältöä ja ulkoasu saattaa vaihdella.