Webinaari: ”Digitaalinen käteinen” by Dr. Michael Kumhof

Englannin keskuspankin (BoE) vanhempi neuvonantaja Dr. Michael Kumhof kertoo Positiva Pengarin webinaarissa (ke 31.05.2023, klo 20-21) digitaalisen käteisen (CBDC) tarjoamista mahdollisuuksista ja kumoaa siihen liitettyjä uhkakuvia: ”Kumhof et. al (2023) find that introducing a CBDC in the amount of 30% of GDP would have ”unambiguously positive effects, yielding long run output gains of just under 6% … Lue lisää

UUTUUSKIRJA!: ”Alijäämämyytti” by Stephanie Kelton

”Balance the economy, not the budget!” – Stephanie Kelton Stephanie Keltonin yleistajuinen MMT-hittikirja ”The Deficit Myth” on nyt saatavana myös suomenkielisenä nimellä ”Alijäämämyytti” (Into-kustannus)! Valtioiden siirtyessä fiat-valtiorahajärjestelmään v.1971 niiden kulutus muuttui rahoitusrajoitteisesta inflaatiorajoitteiseksi. MMT kuvaa fiat-aikakauden rahataloudellista todellisuutta, ja sen tarjoamia talouspoliittisia mahdollisuuksia. Kirjan takakansi: ”Modernin rahateorian (MMT) tunnetuin puolestapuhuja Stepahanie Kelton kirjoittaa radikaalin erilaisesta … Lue lisää

Webinaari: ”The Monetary Turning Point” by Joseph Huber

TD:n ruotsalainen sisarjärjestö Positiva Pengar järjestää prof. Joseph Huberin kirjan julkaisuun liittyvän webinaarin ke 19.4, klo 20-21.30: ”We live in exciting times. Private banks’ privilege to create money is challenged by new innovative types of digital money. Who will win the competition: the nation-state, private banks, or new financial companies issuing cryptocurrencies? What is really … Lue lisää

Kari Takala: ”Rahateorian uudistamisesta Steve Keenin tapaan”

Suomen Pankin entisen johtavan neuvonantajan Kari Takalan laaja artikkeli käsittelee monipuolisesti asuntoluototuksen problematiikkaa tunnetun austraalialaisen ekonomistin Steve Keenin esittämiin näkemyksiin pohjautuen: ”Australialaistaustainen Steve Keen on tarjonnut velka- ja finanssikriisien syiden taustoittamiseen jo pitkään uusia aineksia. Keen on kerännyt mainetta eräänä harvoista ekonomisteista, jotka ennustivat viimeisen 2008 alkaneen finanssikriisin jo ennakolta. Keen on tunnettu myös monien … Lue lisää

Suomennos: ”Modern fiat money” by Steve Keen

Rahajärjestelmä on toteutettu tasekirjanpidon avulla, joten sen toimintaperiaatteen voi myös todentaa sen avulla. Steve Keen kuvaa fiat-valtiorahajärjestelmän toiminnan sen taseoperaatioden avulla kirjansa ”The New Economics” kappaleessa ”Money matters”. Ohessa suomennettu versio kirjan kuvauksessa käytetyistä ns. Godley-taulukoista selityksineen: ”Modern fiat money”.

Raimo Pesonen: ”Tarinoita rahasta”

”Miksi veronalennuksiin on aina varaa mutta elonkehän pelastamiseen ei? Talouskeskustelussa perustelut haetaan rahasta kerrotuista tarinoista, joista osa on puhtaita satuja ja osa todellisuutta vääristäviä yksinkertaistuksia.” Lue kirjailija Raimo Pesosen erinomainen artikkeli: ”Tarinoita rahasta” vallitsevana olevasta uusklassisesta hyödykerahatarinasta sekä todellista rahaa kuvaavasta velkarahateoriasta! Kuva: Kolikkoja käsitellään rahapajassa vuonna 1930. (Kuva: Museovirasto / Valokuvaamo Pietisen kokoelma)

referaatti: ”Making money work for us” by Randall Wray

”It is necessary to understand money to put it to use in the service of the public interest” (s.119). Prof. Randall Wray:n uusin MMT-kirja ”Making money work for us” (*) ilmestyi suomalaisittain hyvin otolliseen aikaan (9/2022), sillä viime vuonna MMT (”Modern Monetary Theory” / ”moderni rahateoria”) murtautui vihdoinkin julkiseen keskusteluun myös täällä Suomessa. USA:ssa MMT … Lue lisää

Uusi hallitus valittu vuodelle 2023

Oodissa lauantaina 26.11.2022 pidetyssä syyskokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus, joka on seuraava: Puheenjohtaja: Konsta Nylander Varapuheenjohtaja: Ari Slioor Sihteeri: Jari Rutanen Rahastonhoitaja: Omar El-Begawy Varsinainen jäsen: Lauri Laitinen Kokoukseen osallistui kaikenkaikkiaan kymmenen henkilöä, joista kaksi oli uusia jäseniä. Ennen kokousta järjestettiin TD:n ja Rethinking Economicsin yhteistilaisuus, johon puhujaksi saapui väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Antti Ronkaisen alustus … Lue lisää

Syyskokous 2022

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään Oodi-kirjastossa Ryhmätila 4:ssa, la 26.11.2022, klo 13-14. Hallitus on nyt minimikokoinen, joten lisävahvistuksia toivotaan ensivuodelle. Kaikki kokoukseen osallistujat saavat ilmaiseksi painetun version Dirk Ehntsin kirjasta ”Johdatus Moderniin Rahateoriaan”! Kokouksen jälkeen keskustelu jatkuu vapaavalintaisessa paikassa. Tilaisuus on avoin kaikille, mutta äänestysoikeus on vain jäsenmaksun maksaneilla. Ennen vuosikokousta TD + Rethinking Economics järjestävät avoimen … Lue lisää

Uusi MMT-kirja!: ”Making Money Work for Us” by Randy Wray

Myös suomalaisessa valtamediassa on vihdoinkin alkanut keskustelu modernista rahateoriasta (”Modern Monetary Theory”, MMT). Tuoreimman käsityksen MMT:stä saa sen koostanutta työryhmää vetäneen prof. Randy Wrayn uudesta kirjasta: ”Making Money Work for Us” (Polity Books). Nimestään huolimatta MMT koostuu vanhoista, 1900-luvun alussa kehitetyistä, raha- ja talousteorioista, jotka prof. Wray:n johtama työryhmä on koostanut yhdeksi yhdenmukaiseksi teoriaksi. MMT … Lue lisää