Dirk Ehnts & Jussi Ora: ”The swedish monetary system”

Riksbanken, maailman vanhin keskuspankki (since 1668)

Rahajärjestelmä on toteutettu tasekirjanpidon avulla. Saksan ”Mr MMT” – eli dr. Dirk Ehnts – ja Positiva Pengarin ex-vpj Jussi Ora ovat tehneet taseoperaatiokuvauksen Ruotsin fiat-valtiorahajärjestelmästä (*): ”The swedish monetary system from a balance sheet perspective” (1/2024, PDF, 14s).

Nykyisen länsimaisen fiat-järjestelmän toteutus perustuu edesmenneeseen kultakantaan (”gold exchange standard”, 1947-71), ja on siksi hyvin sekava ja harhaanjohtava, mutta Dirk ja Jussi käyvät sen kuitenkin läpi kaikkine karvoineen yhden esimerkin avulla.

Sekavuutta aiheuttaa mm. se, että valtionvelkakirjojen liikkellelasku tapahtuu Valtiokonttorin (”riksgäldskontoret”) toimesta, vaikka se on osa rahapolitiikkaa ts. valtionvelkakirjatalletuskoron asettamista ts. korrektissa fiat-toteutuksessa valtionvelkakirjojen liikkellelasku kuuluisi keskuspankille.

Valtionvelkakirjat eivät ylipäänsä ole tarpeellisia fiat-järjestelmässä, vaan saman asian ajaisivat keskuspankkitilit ts. kaikki kuvauksen valtiovelkakirjaoperaatiot ovat sinänsä tarpeettomia. Lisäksi valtion ”lainaaminen” – ts. reservien vaihtaminen valtionvelkakirjoihin (asset swap) – kirjataan virheellisesti tuloksi Valtiovarainministeriön tilille, vaikka ne eivät ole tuloa valtiolle. Korrektissa fiat-toteutuksessa tilin annettaisiin juosta yli vastaamaan valtion historiallista, kumulatiivista alijäämäistä kulutusta (menot > verot).

Dokumentissa käydään läpi esimerkki, jossa Valtiokonttori maksaa – budjetin mukaisesti – poliisihallinnossa työskentelevän poliisin tilille 100kr, joka aiheuttaa tilinylityksen Valtiovarainministeriön (VVM) keskuspankkitilillä. Koska tilinylitys ei ole lainasäädännöllisesti sallittu, joutuu valtiokonttori laskemaan liikkeelle 100kr valtionvelkakirjan, josta saatava ”tulo” – joka ei siis ole tuloa valtiolle – kirjataan (virheellisesti) VVM:n tilille.

Käytyään esimerkin läpi he toteavat:

The Riksbank can provide ample liquidity to the banking system and execute the
government’s payments at all interest rates. In the last half century, these ranged from below
0 to 500 percent in 1992. It mirrors what Wray (2015) has found for the US: countries with
their own currency, no public debt in foreign currency, and a flexible exchange rate have
monetary sovereignty. They can spend as much as they wish and set interest rates as they
please
.

Vastaava – Steve Keenin tekemä – geneerinen fiat-taseoperaatiokuvaus näppärien ns. Godley-taulukoiden avulla: ”Modern fiat money”.


(*) fiat-valtiorahateoria/chartalismi (”State Theory of Money”, Georg Knapp, v.1905)

Jätä kommentti