Eduskuntavaaliehdokkaiden tärkeää tietää rahan velkaluonne paremmin

Nykyisistä kansanedustajista selvä enemmistö ei tunnista rahan velkaluonnetta. Ainoastaan joka viides kansanedustaja tunnisti edes sinnepäin, että raha on velkaa. Omaa eduskuntavaaliehdokasta pohtiessaan onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyvin hän tuntee rahajärjestelmän toiminnan.

Kyselyn perusteella 80 % kansanedustajista ei vastauksessaan tuonut millään tavalla ilmi sitä, että raha on velkaa. Vastanneista kansanedustajista ainoastaan 7,5 % tunnistaa selkeästi rahan velkaluonteen ja 12,5 % tuo asian jollakin tasolla ilmi.

Elissa Eriksson kysyi kaikilta nykyisiltä 200 kansanedustajalta sähköpostilla ”Mitä raha on?” Hän sai 40 vastausta. Vastaukset olivat esillä Money Talks -näyttelyssä Helsingissä 4.-22.1.2017 Galleria Huudossa, josta ne on dokumentoitu Talousdemokratian käyttöön. Kysely toteutettiin syksyllä 2016.

Kansanedustajien vastaukset ja Talousdemokratian tulkinta

Alle on koottu kaikkien vastanneiden kansanedustajien vastaukset ja jokaisen vastauksen loppuun Talousdemokratian tulkinta, tunnistaako hän rahan velkaluonteen. Vastauksia tulkittaessa kannattaa huomata, että ne on lähetetty osaksi taideteosta.

TUNNISTAA = tunnistaa rahan velaksi

SINNEPÄIN = tunnistaa suurimman osan rahasta sähköiseksi tai rahan olevan lähinnä sopimus

EI = vastaa jotain muuta

Huom. ”EI” ei tarkoita, että vastaus olisi välttämättä väärä tai huono. Useissa vastauksissa käy ilmi esimerkiksi rahan funktiot eli että se on vaihdon väline, arvon mitta ja arvon säilyttäjä. Näitäkin voi pitää täysin oikeina vastauksina kysymykseen ”Mitä raha on?” Kysymyksessä ei täsmennetty, haetaanko siinä takaa nimenomaan rahan velkaluonnetta.

***

Kansanedustaja Sari Multala (Kok.): ”Raha on väline, jolla voi hankkia itselleen välttämättömiä ja tärkeitä asioita. Rahaa saadakseen on tehtävä töitä eli tuotettava muille merkityksellisiä asiota.” EI

Kansanedustaja Hanna Kosonen (Kesk.): ”Raha on tähän mennessä fiksuin keksitty vaihdonväline.” EI

Kansanedustaja Sanna Lauslahti (Kok.): ”Rahan avulla selviytyy arkielämästä. Raha ei tuo kaikkea – ei rakkautta, eikä takaa onnellisuutta.” EI

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (Vas.): ”Raha on vaihdon ja vallan väline. Raha ei tuo onnea, mutta helpottaa elämää.” EI

Kansanedustaja Krista Mikkonen (Vihr.): ”Raha on vaihdonväline, arvon mitta ja arvon säilyttäjä.” EI

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (Kok.): ”Raha on maksuväline. Sillä voi maksaa esimerkiksi ostoksia ruokakaupassa. Käytännössä raha on lähinnä tietokonebittejä. Kolikot ja setelit ovat vain pieni osa. Raha on tarpeellista, mutta ei se saisi liiaksi pyörittää elämää tai maailmaa. Rahan puute aiheuttaa paljon huolta. Lopulta raha on aina velkaa.” SINNEPÄIN

Kansanedustaja Veera Ruoho (Kok.): ”Raha on materian arvon mittari, joka valitettavasti usein määrittelee myös ihmisarvoa ’No money, no honey’. Sillä voi kuitenkin myös ostaa turvallisuutta, niin yksilönä kuin valtiona budjetoida turvallisuusinstituutioiden resursseihin.” EI

Kansanedustaja Ilkka Kantola (SDP): ”Raha on ostovoimaa.” EI

Kansanedustaja Martti Mölsä (Sin.): ”Raha on seuraus evoluution harhalaukauksesta, joka johtuu aivojen epänormaalista kehittymisestä ja johtaa siihen, että tuhoamme vähitellen elinympäristöömme.” EI

Kansanedustaja Elina Lepomäki (Kok.): ”Raha on sopimus.” SINNEPÄIN

Kansanedustaja Touko Aalto (Vihr.): ”Raha on arvoa sisältävä, taloudellinen instituutio, valtasuhde, vaihdon väline ja velkasuhde.” TUNNISTAA

Kansanedustaja Sirpa Paatero (SDP): ”Raha on väline josta nykyisin on muodostunut yhä enemmän itseisarvo.” EI

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.): ”Raha on olemassa, jotta meillä olisi tiedettä, taidetta, kulttuuria ja hyvinvointia, ei päinvastoin: itsessään arvokkaat asiat eivät ole olemassa rahaa varten. Raha on ruma sana. Rahaa palvotaan, mutta sillä ei ole pysyvää arvoa. Itseisarvoa sillä ei ole lainkaan.” EI

Kansanedustaja Ozan Yanar (Vihr.): ”Ihmiset käyttävät rahaa asioiden tai palveluksien arvottamiseen, jotta niillä voidaan käydä kätevästi kauppaa. Raha toimii elintason mahdollistajana ja sen puute eriarvoisuuden aiheuttajana. Se on yhteistyön väline, mutta siihen liittyy myös paljon vallankäyttöä. Ja kuten kaikkia vallan välineitä, rahaa voi käyttää hyvin ja väärin.” EI

Kansanedustaja Kari Uotila (Vas.): ”Raha on entinen oravan nahka” EI

Kansanedustaja Sampo Terho (Sin.): ”Raha on aikaa. Työtä tehdessämme annamme aikaamme, jotta saisimme rahaa eli mahdollisuuden hankkia muiden ihmisten tuottamia palveluja ja hyödykkeitä. He puolestaan ovat käyttävät niiden tuottamiseen omaa aikaansa – ja saaneet aikansa vastineeksi rahaa.” EI

Kansanedustaja Anne Kalmari (Kesk.): ”Biotalous luo rahaa. Raha kasvaa puissa ja maissa:)” EI

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (Vas.): ”Raha on ihmisten välinen sopimus.” SINNEPÄIN

Kansanedustaja Wille Rydman (Kok.): ”Raha on vaihdannan väline ja taloudellisen arvon mitta.” EI

Kansanedustaja Päivi Räsänen (KD): ”Raha on maksuväline, jonka voi vaihtaa tavaroihin tai palveluihin ja jolla mitataan jonkun hyödykkeen arvoa.” EI

Kansanedustaja Mika Kari (SDP): ”Raha on ostamisen väline.” EI

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (Kok.): ”Raha syntyy siitä, kun ihmiset tekevät työtä.” EI

Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP): ”Kansanedustajana rahaa käsitellään enimmäkseen budjetoinnin kautta. On tärkeää, ettei sokeudu isoista summista, pienetkin muutokset budjetissa ja veroissa voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään” EI

Kansanedustaja Markku Rossi (Kesk.): ”Raha on työn palkka.” EI

Kansanedustaja Eero Suutari (Kok.): ”raha on arvon mitta. Se on pelkkä vaihdannan syytön väline” EI

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (SDP): ”Raha on väline, jota voimme vaihtaa erilaisiin hyödykkeisiin. Raha ei tee onnelliseksi, mutta riittävä määrä tekee elämän helpommaksi.” EI

Kansanedustaja Aila Paloniemi (Kesk.): ”Raha on väline hankkia ruokaa ja katto pään päälle. Sen avulla voi hemmotella itseään ja läheisiään, jos sitä joskus jää yli.” EI

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (Vas.): ”Raha on valtaa.” EI

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP): ”Rahan avulla voidaan tehdä hyvää tai pahaa. Sen avulla voidaan auttaa tai riistää! Se on asioiden ja tavaroiden vaihdannan väline! Konkreettisesti raha on paperia tai metallia.” EI

Kansanedustaja Kari Kulmala (Sin.): ”Minulle numismatiikkaa harrastavana raha merkitsee hyvää harrastusta.” EI

Kansanedustaja Heli Järvinen (Vihr.): ”Siinä missä politiikka on keino hoitaa yhteisiä asioita, raha on väline tasata omistuksen, palvelujen ja tavaran vaihdon tasapainoa.” EI

Kansanedustaja Satu Hassi (Vihr.): ”Raha on ihmisten luomaa todellisuutta, jota ei ole olemassa ilman ihmistä ja joka menettää merkityksensä, jos ihmiset lakkaavat uskomasta siihen.” SINNEPÄIN

Kansanedustaja Anna Kontula (Vas.): ”Raha on velkaa.” TUNNISTAA

Kansanedustaja Kike Elomaa (PS): ”Raha on välttämätön paha.” EI

Kansanedustaja Pertti Salolainen (Kok.): ”Raha on tarpeellista mutta nykyisin sillä hankitaan myös paljon tarpeetonta. Siunaus ja kirous!” EI

Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (SDP): ”Raha on valtaa. Pengar är makt.” EI

Kansanedustaja Timo Harakka (SDP): ”Raha on velkaa.” TUNNISTAA

Kansanedustaja Mika Niikko (PS): ”Rahan himo on kaiken pahan alku. Hyvä palvelija mutta huono isäntä.” EI

Kansanedustaja Ville Tavio (PS): ”Ihminen tekee töitä, jotta saisi itselleen jotain vastineeksi. Yleensä vastine maksetaan rahana, jonka ihminen saa sitten säästää tai törsätä.” EI

Kansanedustaja Jyrki Kasvi (Vihr.): ”Bittejä pankkien tietojärjestelmien palvelimilla.” SINNEPÄIN