Faktoja rahasta

Raha on

Rahajärjestelmä on mekanismi jolla vaihdonväline, ”raha”, toimitetaan kansantalouteen. Tällä hetkellä kaikki ”raha” luodaan korkoa kasvavana velkana, ”lainoina”, pankkijärjestelmässä.

Kaikki raha on siis velkaa. Setelit ja kolikot ovat keskuspankkien velkaa (keskuspankkirahaa) ja talletukset tileillä, sähköinen raha, on säästö-, osuus- ja liikepankkien velkaa (talletuspankkirahaa). Näiden osuus on nykypäivänä yli 90 prosenttia talletuspankkirahaa ja alle 10 prosenttia keskuspankkirahaa, riippuen laskutavasta.

Rahaa ei voi syntyä, ellei joku ota velkaa (valtio, kunta, yritys tai ihminen). Vastaavasti kun velkaa maksetaan pois, rahaa pyyhitään pois pankin kirjanpidosta ja tietojärjestelmistä, jolloin se poistuu kierrosta.

 

Rahan luominen

Kun pankki myöntää asiakkaalle lainan, joutuu asiakas allekirjoittamaan lainasopimuksen. Tuo lainasopimus on pankin saatava, asiakkaan velka. Pankki luo tyhjästä (ei käytä mitään olemassa olevaa) rahaa asiakkaan tilille lainasopimuksessa määritellyn summan ja se on pankin velka, asiakkaan saatava. Nyt pankin velat ja saatavat ovat nousseet molemmat saman verran. Näin pankit luovat uusia talletuksia, rahaa.

Rahaa luodaan siis pankkien (keskuspankki ja talletuspankit) kaksinkertaisella kirjanpidolla. Rahan luomiseen on olemassa viranomaissäädöksiä, jotka pankin on otettava huomioon. Ne ovat vähimmäisvarantovaatimus ja vakavaraisuusvaatimus (lue lisää näistä vaatimuksista tästä).

 

Lisää tietoa

Lakeja, jotka säätelevät rahan luomista ja pankkitoimintaa:

Laki luottolaitostoiminnasta

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista

Laki Suomen Pankista

 

Seteleiden ja kolikoiden asemasta laillisena maksuvälineenä säädetään seuraavissa sopimuksissa ja laeissa, jotka löytyvät Suomen Pankin julkaisemasta kokoelmasta “Säädöksiä“.

Euroopan keskuspankilla on yksinoikeus antaa lupa euroseteleiden painamiseen ja liikkeeseen laskuun:
– Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 128 artikla 1 kohta
– EKPJ:n ja EKP:n perussääntö, 16 artikla
– Euron käyttöönottamista koskeva asetus, (EY 974/98; “euroasetus”) 2 artikla

Euroalueen jäsenvaltioilla on yksinoikeus lyöttää euro- ja senttimääräisiä metallirahoja, jotka laskee liikkeeseen Suomen Pankki:
– Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 128 artikla 2 kohta
– Euroasetus, 11 artikla
– Metallirahalaki (216/1998), 1 §
– VM:n asetukset (juhlametallirahat)

 

Aki Järvisen esitelmä nykyisestä raha- ja talousjärjestelmästä: