Julkaisut

Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta

Suomen Talousdemokratian toisessa julkaisussa “Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta” esitellään yleisimmät virheelliset käsitykset pankkien toiminnasta, sekä pyritään oikomaan niitä. Jos raha-asiat ovat sinulle melko uusia, suosittelemme ensin perehtymään tähän julkaisuun ja vasta sitten “Pankkitoiminnan perusteisiin”.

Julkaisu “Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta” on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

 

Pankkitoiminnan perusteet

Suomen Talousdemokratian ensimmäisessä julkaisussa “Pankkitoiminnan perusteet” esitetään rahan luominen kirjanpidollisesta näkökulmasta. Julkaisussa käsitellään käteisen, keskuspankkirahan ja talletuspankkirahan luominen. Jos raha-asiat ovat sinulle melko uusia, suosittelemme ensin perehtymään julkaisuun “Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta”.

Julkaisu “Pankkitoiminnan perusteet” on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

Päivitys (30.1.2012): Julkaisu on päivitetty versioon 1.02, jossa mm. “liikepankkiraha” on korvattu täsmällisemmällä ilmaisulla “talletuspankkiraha”.

 

Pankin maksukyvyttömyys

Suomen Talousdemokratian kolmannessa julkaisussa “Pankin maksukyvyttömyys” esitetään kaksi tapaa, kuinka pankki voi ajautua maksukyvyttömyyteen. Jos raha-asiat ovat sinulle melko uusia, suosittelemme ensin perehtymään “Väärinkäsityksiä pankkitoiminnasta”, toiseksi “Pankkitoiminnan perusteisiin” ja vasta sitten tähän julkaisuun.

Julkaisu “Pankin maksukyvyttömyys” on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

 

Täyttä rahaa

Suomen Talousdemokratian neljännessä julkaisussa “Täyttä rahaa – ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi” esitetään konkreettinen ja yksityiskohtainen rahareformiehdotus talouden vakauttamiseksi velattoman rahan avulla. Ehdotus on itsenäinen kokonaisuus, mutta aiempien julkaisujen lukeminen saattaa helpottaa ymmärtämistä.

Julkaisu “Täyttä rahaa – ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi” on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

 

Rahareformin hyödyt

Suomen Talousdemokratia ry:n viides julkaisu “Rahareformin hyödyt” esittelee raha- ja pankkijärjestelmän uudistamisesta saatavia etuja. Itse rahareformi esitetään edellisessä julkaisussa “Täyttä rahaa”.

Julkaisu “Rahareformin hyödyt” on ladattavissa pdf-muodossa tästä.