Kirjat

Suomen Talousdemokratia ry suosittelee perehtymään esimerkiksi seuraaviin kirjoihin (kuvissa linkki kirjaan):

TOP4-kirjat:

Ville Iivarinen: ”RAHA – Mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla”, Into (2011)

Kategoriat: pankkirahajärjestelmä, rahareformi

Jackson&Dyson: ”Modernising Money”, Positive Money (2014)

Kategoriat: pankkirahajärjestelmä, rahareformi

Ahokas&Holappa: ”Rahatalous haltuun”, LIKE (2014)

Kategoriat: velkarahateoria, fiat-valtiorahateoria, talouspolitiikka

Stephanie Kelton: ”Alijäämämyytti”, Into (2023)

Kategoriat: fiat-valtiorahateoria, moderni rahateoria (MMT), talouspolitiikka


Makrotalous

Steve Keen: ”The New Economics: A Manifesto”, Polity Press (2021)

Kategoriat: fiat-luotto-rahajärjestelmä, velkakriisit, uusklassisen taloustieteen kritiikki, energia- ja ympäristörajoitteet, referaatti

Steve Keen: ”Can we avoid another financial crisis?”, Polity Press (2017)

Kategoriat: velkakriisit, uusklassisen taloustieteen kritiikki, referaatti


Keskuspankkipolitiikka

Richard Werner: ”Princes of The Yen”, Quantum Publishers (2018)

Kategoriat: keskuspankit, velkakriisit, ohjattu luotonluonti (”window guidance”), referaatti, Youtube-dokkari


Talousjärjestelmäkritiikki

Naomi Klein: ”Tuhokapitalismin nousu”, Into (2015)

Kategoriat: neoliberalismi, globalisaatio

Ha-Joon Chang: ”Taloustiede, käyttäjän opas”, Into (2015)

Kategoriat: taloustieteen yleinen kritiikki, taloustieteen eri haarat vertailussa

Giovanni Arrighi: ”The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times”, Verso (2010)

Kategoriat: kapitalismin syklit, historialliset globaalihegemonian syklit, referaatti


Lisää rahasta ja rahajärjestelmästä

  • New Economics Foundation – Where Does Money Come From?
  • Ellen Brown – The Web of Debt (lataa pdf)
  • Stephen Zarlenga – The Lost Science of Money (lataa pdf)
  • Irving Fisher – 100 % Money (lue)
  • Thomas Greco – The End of Money and the Future of Civilization
  • Bernard Lietaer – The Future of Money: Creating New Wealth, Work and a Wiser World
  • Michael Rowbotham – The Grip of Death: A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics
  • Richard Douthwaite – The Ecology of Money
  • Richard C. Cook – We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform
  • Mary Mellor – Money – Myths, truths and alternatives