Kirja-arvio: ”Money – Myths, truths and alternatives” by prof. Mary Mellor

Englantilainen Northumbrian yliopiston sosiaalitieteiden professori Mary Mellor on käyttänyt elämästään vaatimattomat n. 20v selvittääkseen vastauksen lähes meitä kaikkia askarruttavan kysymykseen: ” Mitä raha oikeastaan on?”. Mellorin selvittelytyön tuloksena on syntynyt kirja: ”Money – Myths, truths and alternatives”, Policy Press (2019, 153s).

Mellorin kirja on helppolukuinen, sillä se on varsin suppea ja kirjoitettu kaunokirjalliseen tyyliin, mutta silti kuitenkin akateemisen tarkasti. Kirja käsittelee koko rahan historian primitiivisistä rahoista varhaisiin velkarahajärjestelmiin ja niiden kautta valtiorahajärjestelmiin sekä lopulta nykyaikaisen pankkijärjestelmän syntymiseen. Nykyaikaisen pankkijärjestelmän kehityksen Mellor katsoo alkaneen v.1694, jolloin yksityisomisteinen Bank of England (BoE) myönsi Englannin hallitukselle parlamentin, eli käytännössä kansalaisten, takaaman lainan (s.88).


Kirjan keskeinen sisältö on yhä edelleen vallitsevana rahakäsityksenä olevan ns. hyödykerahamyytin murtaminen ja sen korvaaminen todellisia rahajärjestelmiä kuvaavilla velkarahateorioilla. Lisäksi Mellor kritisoi vahvasti hyödykerahamyyttiin perustuvaa neoliberaalia talousajattelua ”handbag economics”, jossa valtiontalous käsitetään kotitaloudeksi, joka on riippuvainen markkinoiden synnyttämästä (hyödyke)rahavarallisuudesta, eli poliitikkokielellä ilmaistuna: ”yksityinen sektori rahoittaa valtion toiminnan” (s.34, s.140).

Lisäksi Mellor käy kriittisesti läpi myös vaihtoehtoisia ”valtiottomia rahajärjestelmiä”, kuten esim. euron ja Bitcoinin, joita Mellor ei pidä elinkelpoisina rahoina, sillä hänen mukaansa toimiva raha on aina sekä sosiaalinen, että julkinen/poliittinen konstruktio (s.121).

Kirjan lopussa Mellor esittää vahvan vetoomuksen rahanluontivallan saattamiseksi demokraatiseen kontrolliin:

Money is a vital social institution that is not magic. It is a real social agent that is driven by human actions. It can be willed into existence. That is what banks and states do all the time.They are exercising the sovereign power to create money. In modern democracies the sovereign is the people. Money is not a thing. Its a network of promises and obligations. The minimum of which is that those promises and obligations are honoured. Who is making those promises and obligations in whose name is the fundamental question. The sovereign power of the money creation needs to rest with the people so that they can provide the answer.”, s.153


Prof. Mary Mellorin kirja sopii erinomaisesti kaikille niille jotka, haluvat pikaisen ja helppolukuisen katsauksen rahan historiaan ja nykyisyyteen, sekä parantaa ymmärrystään rahan todellisesta luonteesta!