Raha ja ympäristö

Nykyisen rahajärjestelmän ympäristövaikutukset:

1. Rahajärjestelmä näyttää velvoittavan ikuiseen talouskasvuun nykyisen rahan velkaluonteen takia. Aina kun velkoja maksetaan pois, niin samalla vastaava määrä rahaa poistuu taloudesta, koska lähes kaikki liikkeellä oleva raha on velkaa, joka on maksettava pankille takaisin. Tämän takia velkaa on otettava jatkuvasti lisää, jotta rahaa ei poistuisi taloudesta liikaa. Velkaa otettaessa myös talous kasvaa. Jos talous ei kasvaisi, valtiot menisivät konkurssiin jatkuvasti kasvavan velkataakan vuoksi ja vähenevän rahan kokonaismäärän vuoksi.

Koska korkoja vastaavaa summaa ei luoda rahatalouteen lainoja myönnettäessä, talouden on jatkuvasti kasvettava, jotta valtioiden korkokulut pysyisivät edes jotenkin hallinnassa ja jotta korkojen maksu ei poistaisi liikaa rahaa taloudesta. Tästä syystä nykyinen rahajärjestelmä aiheuttaa rakenteellisen kannustimen ikuiseen talouskasvuun. Tämä on ekologisesti kestämätön lähtökohta taloudelliselle toiminnalle rajallisella planeetalla.

2. Koronmaksun takia rahasta on myös jatkuva keinotekoinen pula, minkä takia mm. ympäristönsuojeluun ei ole riittävästi varoja. Aina kun velkoja ja velkojen korkoja maksetaan pois, niin reaalitaloudesta poistuu rahaa, mikä ylläpitää keinotekoista niukkuutta rahasta.

3. Koron takia ihmiset, yritykset ja valtiot joutuvat toimimaan lyhytnäköisesti, koska ne haluavat maksaa velkansa mahdollisimman nopeasti pois, jotta velkoihin liittyvät korkokulut voitaisiin minimoida. Lyhytnäköinen toiminta ei kannusta pohtimaan toiminnan pitkäaikaisia ekologisia vaikutuksia. Lisäksi valtion on kasvatettava taloutta keinotekoisen paljon, koska merkittävä osa talouskasvun hyödyistä menee finanssisektorille korkomaksujen takia.

4. Kapitalistinen pankkisektori on ensisijaisesti kiinnostunut voittojen maksimoinnista eikä rahoittamansa toiminnan eettisyydestä. Näin ollen pankit lainaavat rahaa ensisijaisesti sellaiseen toimintaan, jolla voidaan tehdä paljon rahaa. Ekologisesti kestävän toiminnan rahoittaminen ei ole usein paras tapa maksimoida voittoja. Näin ollen pankkijärjestelmä ohjaa rahataloutta kestämättömään ja yksipuoliseen suuntaan.

5. Vallitseva rahajärjestelmä aiheuttaa jatkuvia talouden lasku- ja nousukausia rahanluontimekanismin takia, mikä hankaloittaa pitkänäköisen ympäristöpolitiikan harjoittamista. Laskukausina ympäristötavoitteista tingitään ja nousukausina lyhennetään laskukaudella kertyneitä velkoja.

6. Käytössä oleva osittaisvarantojärjestelmä ja koronkiskontakäytäntö aiheuttaa jatkuvaa inflaatiota eli rahan arvon vähenemistä, jolloin rahaa ei kannata säästää. Myös Euroopan keskuspankin harjoittama rahapolitiikka perustuu lievän inflaation (n. 2 % vuodessa) ylläpitämiseen. Näin ollen rahapolitiikka kannustaa rahan kuluttamiseen rahan säästämisen sijaan, mikä pahentaa ympäristökuormitusta.

Edellä mainituista syistä vallitseva rahajärjestelmä ja nykyinen rahapolitiikka kannustavat kestämättömään kulutuskulttuuriin. Rahajärjestelmä näyttää nykymuodossaan aiheuttavan lukuisia piileviä vaikutuksia kulutuskäyttäytymiseen sekä yksilöiden että valtioiden tasolla. Nykyisen rahajärjestelmän vuoksi talouden on jatkuvasti kasvettava. Tämän takia nykyinen rahajärjestelmä ei ole myöskään yhteensopiva degrowthin eli kohtuutalouden tavoitteiden kanssa.

Lisää tietoa:

Bernard Lietaer: Money and Sustainability (kirja)