Reilu ilmastosiirtymä – EU-komission konsultaatio (EU-taksonomia)

Hei,

Kirjoitan sinulle ja/tai edustamallesi järjestölle Change Finance -koalition sekä Talousdemokratia ry:n puolesta kertoakseni, että EU-komissiolla on parhaillaan auki erittäin tärkeä kestävää sijoittamista/rahoitusta koskeva konsultaatio. Konsultaatio on kaikille avoin (sekä järjestöille että yksittäisille henkilöille). Tämä viesti on pitkähkö, sillä en ole varma oletko sinä / edustamasi järjestö perehtynyt niin sanottuun EU-taksonomiaan. Yritän kuvata aihetta mahdollisimman tiiviisti, mutta myös riittävän kattavasti.

Konsultaatio käsittelee niin sanottua EU-taksonomiaa, tarkemmin sanottuna taksonomian mahdollista laajentamista. EU-taksonomia tarkoittaa sijoittamista / rahoitusalaa koskevaa luokittelujärjestelmää. Tämä järjestelmä on jaettu kahteen osaan, jotka ovat ympäristöä koskeva taksonomia ja sosiaalisia kysymyksiä koskeva taksonomia (jäljempänä ympäristötaksonomia ja sosiaalinen taksonomia). Näistä molemmille on konsultaatiossa oma erillinen vastauslomakkeensa, ja ne löytyvät tältä EU-komission verkkosivulta.

Ympäristötaksonomian tarkoitus on luokitella sijoituksia / rahoitusta ekologisen kestävyyden mukaan. Sosiaalisen taksonomian tarkoitus on luokitella sijoituksia / rahoitusta sosiaalisen kestävyyden mukaan. Toisin sanoen tarkoituksena on määritellä, onko rahoitusmarkkinoilta rahoitusta saava taloudellinen toiminta ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää vai ei.

Hanke EU-taksonomian (ympäristö ja sosiaalinen) kehittämiseksi on kriittisen tärkeä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamisen kannalta. Jos rahoitusmarkkinoiden toiminta ei ole kestävää, on käytännössä mahdotonta muuttaa ihmisten harjoittamaa (taloudellista) toimintaa kestäväksi (talous)järjestelmätasolla.

Konsultaatioon vastaaminen on/olisi tärkeä teko kestävän tulevaisuuden saavuttamisen eteen. Olisi äärimmäisen tärkeää, että EU-komissiolle lähetetään vahva viesti siitä, että kansalaisyhteiskunta, tiedeyhteisö ja ammattiyhdistysliike seuraa tilannetta ja tuo kantansa näkyväksi EU-taksonomian kehittämisprosessissa. Muuten rahoitusalan edustajat dominoivat täysin sidosryhmäkuulemisia, ja on äärimmäisen suuri vaara, että EU-taksonomia ja sen soveltaminen vesitetään pahoin, jolloin tavoiteltu kestävyysvaikutus talous- ja rahoitusjärjestelmään jää toteutumatta.

Olisi siis erittäin tärkeää, että konsultaatioon tulisi mahdollisimman paljon vastauksia niin kansalaisyhteiskunnalta, tiedeyhteisön edustajilta ja ammattiyhdistysliikkeeltä kuin yksittäisiltä kansalaisiltakin.

Valitettavasti konsultaatioon vastaamisen deadline on jo ma 6.9. klo 13 Suomen aikaa. Pahoittelen, että lähestyn sinua tällä asialla näin myöhään, mutta palasin itse töihin kesän jälkeen vasta tällä viikolla.

Toivoisin suuresti, että sinä ja/tai edustamasi järjestö voisi vastata konsultaation ainakin sen verran, että vastauksesta kävisi selväksi, että mielestänne:

1. ympäristötaksonomiaa tulee laajentaa luokittelemaan ympäristölle/ilmastolle haitallinen toiminta ja hankkeet kestävän toiminnan/hankkeiden lisäksi;

2. sosiaalinen taksonomia tulee kehittää ja ottaa käyttöön;

3. ympäristötaksonomian ja sosiaalisen taksonomian soveltamisessa käytännössä tulee varmistaa, että kestämättömään toimintaan sijoittaminen ja sen rahoittaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, ja kestävään toimintaan sijoittaminen ja sen rahoittaminen on taloudellisesti kannattavaa. Mikäli kolmas ehto ei täyty, sijoitukset ja rahoitus eivät tule käytännössä siirtymään kestämättömästä toiminnasta kestävään toimintaan. Pelkkä raportointivelvollisuus siitä, onko toiminta kestämätöntä vai ei, ilman todellista vaikutusta sijoituksilla / myönnetyllä rahoituksella (esim. lainoilla) saavutettuun rahalliseen tuottoon, ei riitä rahoitusvirtojen kääntämiseen kestämättömästä toiminnasta kestävään.

Ei ole mitenkään varmaa, että EU-komissio kannattaa ja tulee esittämään ympäristötaksonomian laajennusta kattamaan ympäristölle/ilmastolle haitallinen toiminta sekä sosiaalisen taksonomian kehittämistä ja käyttöönottoa ylipäänsä. Rahoitusalan ja fossiiliteollisuuden edustajat lobbaavat komissiota valtavalla mittakaavalla, jotta EU-taksonomia vesitettäisiin. Hyvin toteutettu EU-taksonomian kehittäminen ja käyttöönotto on kuitenkin nähdäksemme reilun (sosiaalisesti kestävän) ilmasto/ympäristösiirtymän toteutumiselle välttämätöntä.

Tämän sähköpostin liitteinä on kolmen eri kansalaisjärjestön (SOMO, WWF ja Reclaim Finance) konsultaatioon antamat vastaukset sekä EU-komissiolle neuvoa antavan Kestävän rahoituksen foorumin (Platform on Sustainable Finance) ympäristötaksonomiaa ja sosiaalista taksonomiaa koskevat raporttiluonnokset.

WWF ja Reclaim Finance ovat vastanneet tähän mennessä ainoastaan ympäristötaksonomiaa koskeviin kysymyksiin. Tässä kuitenkin myös linkki Responsible Investorin artikkeliin, jossa kuvataan kansalaisjärjestöjen vastauksia sosiaalista taksonomiaa koskeviin kysymyksiin.

Pyrin itse vielä laatimaan tämän päivän aikana esimerkit siitä, kuinka konsultaatioon voisi vastata mahdollisimman yksinkertaisella tavalla niin, että nähdäkseni tärkein viesti (ks. kohdat 1.–3. yllä) kuitenkin välittyy EU-komissiolle. Lähetän nämä esimerkit uuden sähköpostin liitteinä.

Jos sinä / järjestösi käytätte muiden laatimia vastauksia omien vastaustenne pohjana, muistakaa muokata vastauksia ainakin vähän. EU-komissio on aikaisemmassa konsultaatiossa pitänyt täysin identtisiä vastauksia vain yhtenä vastauksena, vaikka niiden laatijat olisivatkin olleet eri tahot, ja tällä tavalla jättänyt suuren määrän vastauksia kokonaan huomiotta.

Siinä tapauksessa, että sinä tai järjestösi ette pysty konsultaatioon vastaamaan näin tiukalla aikataululla, suosittelen kuitenkin tutustumaan EU-taksonomiaan, sillä tämä konsultaatio ei varmasti ole viimeinen mahdollisuus vaikuttaa tähän reilun siirtymän kannalta kriittisen tärkeään hankkeeseen.

Voit lukea lisää EU-taksonomiasta esimerkiksi seuraavien linkkien takaa:

  1. Tiivis kuvaus tällä hetkellä voimassa olevasta EU-taksonomia-asetuksesta (laista) (ns. vihreä [ympäristö]taksonomia) ja siitä, miten EU-taksonomian lainsäädäntäprosessi etenee.
  1. Change Financen laatima ja 52 kansalaisjärjestön allekirjoittama avoin kirje EU-komissiolle, jossa perustellaan, miksi EU-taksonomia tulee laajentaa kattamaan ekologisesti kestämätön toiminta.
  1. EU-komission kuvaus vihreästä ympäristötaksonomiasta
  1. Voimassa oleva taksonomia-asetus (Taxonomy Regulation)
  1. Kestävän rahoituksen foorumin (Platform on Sustainable Finance) raporttiluonnos EU-komissiolle ympäristötaksonomian laajentamisesta kattamaan myös ympäristölle/ilmastolle haitallinen toiminta kestävän toiminnan lisäksi, sekä mahdollisesti määrittelemään myös toiminta, jolla ei ole merkittävää ekologista vaikutusta.
  1. Kestävän rahoituksen foorumin (Platform on Sustainable Finance) raporttiluonnos EU-komissiolle sosiaalisen taksonomian kehittämisestä

Tässä lisäksi vielä uudestaan linkki EU-komission verkkosivulle, jolta löytyvät konsultaation vastauslomakkeet.

Mikäli sinulle/järjestöllesi jäi jotain kysyttävää EU-taksonomiasta ja nyt auki olevasta konsultaatiosta, toivon teidän ottavan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Toivon sinun myös lähettävän tämän sähköpostin edelleen sellaisille tuntemillesi tahoille, joiden uskoisit olevan tästä aiheesta kiinnostunut.

Ystävällisin terveisin,

Ari Slioor

Ohjausryhmän jäsen

Change Finance -koalitio

www.changefinance.org

Varapuheenjohtaja,

Kansainvälisten asioiden vastaava

Talousdemokratia ry

ari@talousdemokratia.fi

+358 40 828 1608

www.talousdemokratia.fi

Liitteet: