Rinnakkaisvaluutat

Rinnakkaisvaluutan perustaminen ja tukeminen on kannatettava talousdemokraattinen reformi. Rinnakkaisvaluutat voivat vakauttaa taloutta, parantaa ympäristöä paikallisemman tuotannon kautta, sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Kaikkia velkaperusteisen rahajärjestelmän ongelmia rinnakkaisvaluutat eivät kuitenkaan voi korjata, koska verot on maksettava virallisella valuutalla.
 

 • Sveitsissä on jo 1930-luvun suuresta lamasta lähtien ollut käytössä WIR-frangi, joka toimii tilivaluuttana yritysten välillä. Valuutan käyttö aina lisääntyy taantumissa ja vähentyy nousukausilla tasapainottaen näin suhdannevaihteluita. Nykyään noin 62 000 yritystä on mukana tässä järjestelmässä.
   
 • Itävaltalaisessa kaupungissa nimeltä Wörgl kokeiltiin 1930-luvulla Silvio Gesellin talousteorian pohjalta laskea liikenteeseen omaa paikallisvaluuttaa. Seurauksena työllisyys koheni ja talous elpyi, eikä inflaatiota tai deflaatiota aiheutunut. Positiivisista vaikutuksista huolimatta Itävallan keskuspankki päätti lopettaa kokeilun, koska muidenkin kaupunkien kiinnostuessa se uhkasi keskuspankin monopoliasemaa valuutan liikkeeseenlaskijana.
   
 • Englannissa Bristolin kaupungissa on käytössä Bristolin punta, jonka arvo on sidotu Englannin puntaan. Käteisen lisäksi Bristolin puntia voi käyttää internetin ja kännykän välityksellä.
   
 • Suomessa toimii useita Aikapankkeja, joiden periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Niinpä 1 tovi vastaa kaikissa tilanteissa yhtä työtuntia. Esimerkiksi Helsingissä toimii Stadin aikapankki.
   
 • Toholammilla on käytössä oma paikallisvaluutta toho, jonka tarkoituksena on edistää kunnan omien palveluiden ostamista, sekä parantaa pienten ja keskikokoisten yritysten asemaa. Toho on käypää valuuttaa useassa toholammilaisessa yrityksessä.
   
 • Sysmään perustetaan uusi paikallisraha vuoden 2018 alussa. Raha toimii digitaalisesti QR-koodien avulla. Koodin voi myös tulostaa paperille ja käyttää käteisen tapaan.
   
 • Suomessa mm. Pohjois-Karjalaan ja Ouluun on ehdotettu omaa paikallisrahaa.
   
 • Suomessa on valmisteilla kansalaisaloite kansallisista paikallisrahoista Avoin Ministeriö -sivuston kautta. Aloitteen laadintaan voi osallistua helposti sivuston kautta.

 

Bernard Lietaerin esitelmä rinnakkaisvaluutoista (osa 1/5):

 

Lue lisää rinnakkaisvaluutoista Teppo Eskelisen blogikirjoituksesta.

Rinnakkaisvaluuttojen pystyttämiseen liittyen “New Economics Foundation – People Powered Money“.