Talousdemokratia mukana torjumassa entisen pankkisektorin lobbarin valinnan Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) johtajaksi

Euroopan parlamentti torjui Gerry Crossin nimityksen EPV:n toimitusjohtajaksi.

Euroopan parlamentti torjui 30.1.2020 täysistunnossaan Gerry Crossin nimityksen Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajaksi. Syynä oli europarlamentaarikkojen haluttomuus nimittää entistä raskaan sarjan pankkilobbaria EPV:n johtoon. Päätös on luonteva, sillä EPV on Euroopan unionin instituutio, jonka tehtävänä on valvoa ja säännellä pankkisektoria. Entisen lobbarin nimitys EPV:n johtoon olisi siis aiheuttanut vakavan eturistiriidan ja siten syönyt luottamusta keskeiseen EU:n instituutioon.

Kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta Euroopan pankkiviranomainen on suorastaan ryvettynyt viimeisen vuoden aikana osoitettuaan toistuvasti vakavaa piittaamattomuutta niin sanotun pyöröovi-ilmiön kitkemisessä. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että henkilöt siirtyvät julkisen ja yksityisen sektorin instituutioiden välillä valvojista valvottaviksi ja päinvastoin, mikä aiheuttaa eturistiriidan.

Euroopan pankkiviranomaisen tapauksessa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut seuraavaa. Alkuvuodesta 2019 EPV:n puheenjohtajaksi nimitettiin José Manuel Campa, joka siirtyi tehtävään suoraan suuresta espanjalaisesta Santander-pankista. Syksyllä 2019 puolestaan EPV:n toimitusjohtaja Adam Farkas valittiin vaikutusvaltaisen finanssialan lobbausjärjestö AFME:n johtoon (Association for Financial Markets in Europe). Tammikuussa 2020 EPV esitti Farkasin seuraajaksi Gerry Crossia, joka on aiemmin työskennellyt vuosia pankkialan lobbarina sekä AFME:ssa että IIF:ssä (Institute of International Finance), joka on maailmanlaajuinen ja erittäin vaikutusvaltainen pankkien lobbausorganisaatio.

16.1.2020 Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan päätöslauselman, joka kehottaa EPV:tä harkitsemaan uudelleen päätöstään sallia Adam Farkasin siirtymisen suoraan EPV:n johdosta AFME:n pääjohtajaksi. Lisäksi päätöslauselma ehdottaa, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan komission sekä Euroopan unionin neuvoston edustajat pidättäytyisivät kahden vuoden ajan yhteyksistä Farkasin kanssa jos ja kun hän ottaa vastaan AFME:n pääjohtajan tehtävän. Päätöslauselma myös käytännössä suosittaa olla myöntämättä Farkasille pysyvää kulkulupaa Euroopan parlamentin tiloihin kyseisen kahden vuoden aikana mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.

Lisäksi Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly on aloittanut tutkinnan Farkasin tapauksesta. Tutkinta aloitettiin Change Finance -koalition tekemän kantelun seurauksena. Change Finance -koalitio on laaja kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on muuttaa finanssijärjestelmää palvelemaan yhteiskuntaa ja yhteistä hyvää talouseliitin etujen sijaan. Suomen Talousdemokratia ry on osa Change Finance -koalitiota.

Change Finance kampanjoi myös Gerry Crossin nimitystä vastaan. Osana tätä kampanjointia Talousdemokratia oli ennen eilistä äänestystä yhteydessä suomalaisiin europarlamentaarikoihin ja kehotti heitä äänestämään Crossin valintaa vastaan.

Lue lisää aiheesta:

Corporate Europe Observatoryn artikkeli Farkasin ja Crossin tapauksista:

https://corporateeurope.org/en/2020/01/banking-regulator-scores-another-own-goal

Change Finance -koalition avoin kirje europarlamentaarikoille:

https://www.changefinance.org/wp-content/uploads/2020/01/Open-Letter-Ex-lobbyist-should-not-be-director-of-the-EBA-1.pdf