Talousdemokratian lausunto koskien rahoitusalan varautumisvelvollisuutta

Suomen Talousdemokratia ry jätti lausunnon valtioneuvoston VM115:00/2016 säädösvalmistelulle, joka pyrkii ajanmukaistamaan rahoitusalan lainsäädäntöä erilaisten yhteiskunnallisien riskien varalta.

Varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn tarkistamista rahoitusalalla valmisteleva työryhmä on tarkastellut rahoitusalan roolia ja sen riskipuitteita huolellisesti, mutta uudistusehdotusten varamaksujärjestelmän painopisteet ovat mielestämme turhan rahoitusalavetoisia, kuten raha- ja maksujärjestelmäkin nykyiselläänkin on.

Suomen Talousdemokratia ry:n mukaan globaalille rahoitusalalle ominaisen kriisialttiuden ennakoinnin kannalta paras varautumiskeino olisi kansallisen sähköisen käteisen perustaminen.

”Keskuspankin maksujärjestelmä tulisi avata yleisölle normaaliaikoina, mutta vähintään kriisiaikoina. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että keskuspankki laskisi liikkeelle digitaalista keskuspankkirahaa, jota kansalaiset, yritykset ja muut toimijat voisivat käyttää samaan tapaan kuin he käyttävät pankkitalletuksia ja tilisiirtoja nykyään.”

Toissijaisijaisia vaihtoehtoja voisivat olla varamaksujärjestelmän laatiminen  kansallisesti pankkien välille tai yhteiskunnallisesti merkittävän roolinsa takia Verohallinnon tai Kansaneläkelaitoksen ympärille.

Lue lisää säädösvalmistelusta.

Suomen Talousdemokratia ry:n lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamista valmistelleen työryhmän työryhmämuistiosta