Toimintakertomus vuodelta 2018

                 Yleiskatsaus

Vuoden 2018 alussa Sysmässä aloitettiin paikallisrahakokeilu, johon konsultoitiin myös Talousdemokratiaa. Vuoden tärkeimmiksi tapahtumiksi nousivat kuitenkin Sveitsin rahareformiäänestys kesäkuussa ja Patrizio Lainàn rahareformia käsittelevän väitöskirjan valmistuminen lokakuussa. Vuoden aikana annettiin myös lausunto rahoitusalan varautumisvelvoitteeseen liittyen ja yhdistyksen verkkosivuja ja jäsenviestinnän käytäntöjä päivitettiin.

             Toiminta vuonna 2018

Talousdemokratian Ville Iivarinen oli 30.1. Yle Puheella Perttu Häkkisen vieraana keskustelemassa otsikolla ”Tarvitseeko maailma rahareformin?”. Perttu haastatteli Villeä verrattain perustavanlaatuisesti ja keskustelu on siinä mielessä historiallinen, että Perttu Häkkinen kuoli elokuussa 2018. Talousdemokratia otti osaa suuren ajattelijan ja aktiivisen yhteiskuntavaikuttajan liian aikaiseen poismenoon.

Helmikuussa Suomessa käytiin presidentinvaalit ja keskusteluun pyrittiin osallistumaan presidentin Suomen pankin johdon nimittämiseen liittyvän vaikuttamisnäkökulman kautta.

Sysmässä käynnistettiin paikallisrahakokeilu maaliskuussa 2018. Paikallisvaluutan nimi oli ”Sysmä” ja sitä pystyi ostamaan Suomen laillisella maksuvälineellä euroilla kuluttajalle edullisella vaihtosuhteella. Talousdemokratia ry kävi keskusteluja hankkeen johdon kanssa ja kävi selväksi, että sysmät pyrkivät edistämään paikallistaloutta ymmärtäen rinnakkaisvaluutan dynamiikan (verot pitää maksaa euroissa). Verottajan sysmä-valuutalle myönteisen alv-linjauksen yhteydessä Yle uutiset kertoivat, että: ”Suurin osa kokeilun rahoituksesta tulee Päijät-Hämeen liitolta. Sysmän kunta on laittanut hankkeeseen rahaa 16 000 euroa. Lisäksi kunta jakaa 15 000 euroa porkkanarahaa kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille, jotta kokeilu saadaan vauhtiin.”

Mainittu ”porkkanaraha” oli Talousdemokratia ry:n ehdottamaan helikopterirahaideaan perustunut erillispäätös, jonka myötä Sysmän kuntalaisille tarjottiin 5 sysmää kullekin ja 50 sysmää kaikille järjestelmään liittyville yrityksille.

Jälkeenpäin saatiin kuitenkin kuulla, että porkkanaraha ei ollut toiminut toivotulla tavalla eikä sysmärahan käyttöaste kasvanut toivotulle tasolle. Lisäksi kun järjestelmän ylläpitäjä nosti vuoden 2019 tarjouksessa ylläpitohintoja rajusti, päätettiin paikallisrahakokeilu keskeyttää tässä muodossa. Vuoden lopulla Talousdemokratiaan oltiin yhteydessä ja uutisoitiinkin, että Sysmä harkitsee paikallisrahaa fyysisessä muodossa.

Sosiaalifoorumissa Arbiksella järjestettiin 21.4. keskustelutilaisuus yhdessä Commons.fi:n ja RIPESS Europen kanssa. Tilaisuuden otsikkona oli ”Paikallisvaluutoilla osallistavaa taloutta ja demokratiaa?”. Tilaisuudessa Juri Nieminen esitteli sysmärahan taustoja kunnallisen paikallistalouden tukemisessa. Arvotakomon Kristiina Ullgrén ja Jenni Huttunen kertoivat omasta yhteistyöstään päättäjien ja tiedeyhteisön parissa rinnakkaisvaluutan kokeiluttamiseksi. Ruby van der Wekken esitteli Stadin Aikapankin ja Helsingin kunnan viestintädynamiikkaa.

Kevään 2018 aikana QE4People -kampanja organisoitui uudelleen Positive Money Europe organisaatioksi pitkäaikaisen aktivistifasilitaattori Stan Jourdanin johdolla. Yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Aaltonen vieraili Brysselissä toukokuun 23. päivä PM Europen kampanjan käynnistämistilaisuudessa ”10 Years On From the Financial Crisis – Time to Rethink the ECB?”.

Toukokuussa tehtiin myös merkittävää painostusta suomalaiseen mediaan, jotta Sveitsin rahareformikansanäänestys saisi tilaa mediassa. Talousdemokratian aktiivi Ari Slioor kirjoitti Kansan uutisiin blogin Sveitsin tapahtumasta ja vaati ja sai aikaan oikaisuja Ylen uutisointiin aiheesta. Slioor ja Aaltonen kirjoittivat äänestyksen jälkeen kesäkuussa 2018 mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin otsikolla ”Euroopan rahajärjestelmä kaipaa rakenneuudistusta”.

Syksyllä Talousdemokratia antoi lausunnon finanssialan varautumisvelvoite säädösvalmisteluun. Toimme esiin näkökulman, että sähköinen käteinen voisi toimia käytännöllisenä varamaksujärjestelmänä. Vaihtoehtoisesti esitimme, että Kela tai Verottaja voisivat ylläpitää varamaksujärjestelmää merkittävän yhteiskunnallisen roolinsa takia. Talousdemokratia oli tiiviisti yhteydessä valtiovarainministeriöön lainsäädännön puitteissa, mutta joulukuussa 2018 säädös poistettiin eduskuntakauden käsittelystä. Yhdistyksen syyskokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa keskusteltiin osittain finanssialan varautumisvelvoitteen ja finanssikriisin 10-vuotispäivän johdosta maksujärjestelmän turvallisuudesta ja kuultiin näkökulmia aiheeseen Suomen Pankin Aleksi Grymiltä.

Lokakuun 20.pv Patrizio Lainà väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Full-Reserve Banking – Separating Money Creation from Bank Lending”. Lainàn väitöskirja on tärkeä merkkipaalu aiheen tieteellisen tutkimuksen kannalta. Väitöskirja sai huomiota myös mediassa. Esimerkiksi Huvudstadsbladet, Kansan uutiset ja Suomenmaa tekivät jutut Lainàn väitöskirjasta. Talousdemokratia ry lahjoitti Lainàlle uuden Money Maker -lautapelin ansiokkaan ja yhdistyksen toiminnan edistämisen kannalta tärkeän merkityksen johdosta.

Yhdistyksen oli tarkoitus osallistua Frankfurtissa järjestettyyn ”The Future of Money” -konferenssiin, mutta osallistuminen jouduttiin perumaan yhdistyksen edustajan sairastumisen vuoksi.

Kokoukset
Suomen Talousdemokratia ry piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous järjestettiin järjestyksestä poiketen Helsingissä Sosiaalifoorumin yhteydessä 21.4. kokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa ja merkittävä osuus kokouksessa pohdittiin kampanjoinnin jalkauttamista ja unelman yhdistämistä Talousdemokratian viestintään.

Syyskokouksessa Turun ravintola Old Bankissa 8.12. valittiin uusi hallitus ja suunniteltiin toimintaa vuodelle 2019. Eduskuntavaalit määrittävät toimintaa.

Tiedotus

Keväällä 2018 edellisen vuoden ”Reforming the Euro” -projektin videoista tehtiin versiot suomenkielisellä tekstityksellä Time Filmsin kanssa. Videot löytyvät Talousdemokratian YouTube -kanavasta TalousdemokratiaTV ja soveltuvat hyvin sosiaalisessa mediassa jaettavaksi.

Yhdistys jatkoi tiedotustyötään samoja kanavia pitkin kuin edellisenäkin vuotena. Käytössä olivat yhdistyksen kotisivut, Twitter ja yhdistyksen virallinen Facebook-sivu Suomen Talousdemokratia ry. Keskustelua käytiin läpi vuoden aktiivisesti myös epävirallisessa Paljastetaan rahan valhe! Facebook-ryhmässä, joka on nyt liitetty selvemmin Talousdemokratian keskusteluryhmäksi.

Kesällä yhdistyksen nettisivut saivat tartunnan haittaohjelmasta ja kesän aikana sivusto päivitettiin WordPress-muotoiseksi.

Vuoden lopulla yhdistyksen tietosuojalauseke uudistettiin uuden sähköpostijärjestelmän käyttöönoton takia. Vuoden 2019 alusta lähtien jäsenviestintää ylläpidetään ja uutiskirjeitä lähetetään Mailchimp-palvelun kautta.