Toimintakertomus vuodelta 2021

Yleiskatsaus

Vuosi 2021 lähti käyntiin luomalla yhteyksiä eri kansalaisjärjestöjen toimijoiden välille, kansallisesti ja kansainvälisesti. Slack-ohjelma otettiin hallituksen kesken käyttöön viestittelyn tehostamiseksi. Maaliskuun alussa julkaistiin lehdistötiedote EU:n taloussääntöjen uudistamisesta sekä myös webinaari yhdessä HY:n Attacin kanssa koskien EU:n finanssipolitiikkaa, elpymispakettia. Webinaarissa asiantuntijoina ja keskustelijoina toimivat Antti Ronkainen, Anni Marttinen, Patrizio Laina sekä Ari Slioor.

Lokakuussa järjestettiin toinen webinaari, sekin yhdessä HY:n Attacin kanssa. Puhujiksi saatiin yksi MMT:n eli modernin rahateorian johtohahmoista eli professori Bill Mitchell Australiasta. Hän kertoi kriittisesti EU:n yhteisestä rahaliitosta ja sen sopimattomuudesta euroalueelle. Keskusteltiin myös muista valuuttavaihtoehdoista Suomelle sekä siirtymävaiheen toteuttamisen haasteista. Toiseksi puhujaksi saatiin Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, joka kävi läpi poliittisen kentän mahdollisuuksia ja haasteita.

Vuoden lopuksi marraskuussa lämmiteltiin vielä välejä ja yhteistyötä Ruotsin sisarjärjestön Positiva Pengarin kanssa yhteisessä etäkokouksessa. Aiheena oli suhtautuminen moderniin rahateoriaan ja sen lisäksi suunniteltiin tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

Vuonna 2022 jatkamme työtä, jonka painopiste on Suomen ja EU:n rahajärjestelmän rakenteellinen uudistaminen sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisemmaksi.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen talousdemokraattisen kattojärjestön IMMR:n (International Movement for Monetary Reform) vuosikokous järjestettiin etänä maaliskuussa. Siellä käsiteltiin kansainvälisten asioiden ja workshoppien lisäksi IMMR:n sääntöjä, budjettia ja yhteistyökuvioita.

Suomen Talousdemokratia ry on osa Change Finance –koalitiota, ja hallituksen jäsen Ari Slioor on aktiivisesti mukana toiminnassa. Sen kautta yhdistys oli osana allekirjoittamassa eri kannanottoja, mm. EU:n taksonomia suhteen sekä EKP:n roolista ilmastotoimissa.

Kokoukset

Suomen Talousdemokratia ry piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous järjestettiin etäkokouksena Zoomissa 8.5.2021. Keskusteltiin muun muassa viestinnän painopsiteistä. Syyskokous päästiin pitämään läsnäolokokouksena 28.11.2021, jossa valittiin yhdistykselle uusi hallitus vuodelle 2022. Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Konsta Nylander.

Tiedotus

Tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen kotisivut, Twitter ja yhdistyksen virallinen Facebook-sivu Suomen Talousdemokratia ry. Sihteeri julkaisi ansiokkaasti eri artikkeleita kotisivuilla ja eri ryhmissä koskien talousteorioita ja rahanluontia. Keskustelua käytiin läpi vuoden aktiivisesti myös epävirallisessa Paljastetaan rahan valhe! Facebook-ryhmässä, jossa yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat ylläpitäjinä ja keskustelun moderoijina.

Medianäkyvyys

Yhdistyksen kannanotot saivat jonkin verran huomiota mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Valtioiden velkaantumisesta ja talousajattelun muutoksesta julkaistiin mediassa lukuisia mielenkiintoisia artikkeleita, joiden aiheuttamaan keskusteluun yhdistys osallistui sosiaalisessa mediassa.

Jäsentilanne

2021: Viime vuonna ei ollut paljon toimintaa, joten ei ollut paljon kulujakaan. Jäsenmaksuja kertyi kuitenkin aiempien vuosien tapaan, mikä vahvisti järjestön taloudellista asemaa. Seuraaville vuosille on sitten enemmän tilaa ja mahdollisuuksia tehdä erilaisia maksullisia asioita.

Jäseniä tuli lisää 8, joista varsinaisia jäseniä oli 6 ja kannattavia 2. Muutama jäsen erosi jäsenmaksujen perinnän yhteydessä.

Uutiskirjeen tilaajia on 486. Jäsenmaksun maksaneita oli 63 kpl, joista 41 maksoi
normaalin jäsenmaksun ja 22 alennetun.

Talous

Tilikauden tulos oli 1697,93 euroa ylijäämäinen. Tilikauden toteutuneita kuluja kertyi pankkitilimaksuista (noin 150€) ja verkkosivujen ylläpidosta (noin 100€). IMMR:lle lahjoitettiin 100€ ja tapahtumia mainostettiin noin 30 eurolla.

Tuloja kertyi varainhankinnasta eli jäsenmaksuista ja lahjoituksista.

Yhdistyksen tase kasvoi 6844,66 euroon. Yhdistyksen varallisuus on pankkitilillä.

Jatkossa kertyneitä varoja on tarkoitus käyttää mm. verkkosivujen päivittämiseen, joka on jo aloitettu.

Hallitus

Suomen Talousdemokratia ry:n hallitus vuonna 2021:

Konsta Nylander, puheenjohtaja
Ari Slioor, varapuheenjohtaja + kansainvälisten asioiden vastaava
Valtteri Aaltonen, jäsenvastaava
Jari Rutanen, sihteeri
Omar El-Begawy, rahastonhoitaja
Minna Majaniemi, yleisjäsen
Aarni Hirvelä, varajäsen


by Konsta Nylander (2022)

Jätä kommentti