Vuoden 2019 toimintakertomus

Talousdemokratian kevätkokouksessa hyväksytty vuoden 2019 toimintakertomus

           Yleiskatsaus

Vuoden 2019 alussa Talousdemokratia ry:lle oli saapunut tilaus Money Maker -lautapelejä. Alkuvuosi perustui pitkälti Money Maker -tapahtumien järjestämiseen. Maaliskuussa hallituksen jäsen Konsta Nylander kävi IMMR-kokouksessa Madridissa. Huhtikuussa Suomessa järjestettiin Eduskuntavaalit ja toukokuussa Europarlamenttivaalit. Talousdemokratian viestintä painottui vaalien alla rahajärjestelmän ymmärtämisen merkitykseen politiikassa. Kesäkuussa Talousdemokratia osallistui Future of Money -konferenssiin Tukholmassa. Syksyllä Talousdemokratia täytti 10 vuotta, kommentoi ”Eurooppalaista rahoitusaloitetta” ja teki lausunnon kotitalouksien velkaantumisesta.

             Toiminta vuonna 2019

Vuoden 2018 lopussa julkaistiin uusi kansainvälinen versio Money Maker -lautapelistä. Talousdemokratia ry tilasi omaan kampanjointikäyttöönsä 10 kappaletta lautapelejä. Näistä 2 lahjoitettiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin (keväällä 2020 jostain syystä vain yksi lautapeli näkyy Helmetin tiedoissa), yksi ojennettiin Patrizio Lainàlle kiitoksena erinomaisesta väitöskirjatutkimuksestaan.

Money Makeria peluutettiin useammassa tapahtumassa: Helsingin keskustakirjasto Oodissa, lautapelitapahtumassa Helsingissä ja Suomen Sosiaalifoorumissa. Talousdemokratia möi näissä tapahtumissa ja sääntömääräisissä kokouksissa muutaman lautapelin samaan hintaan kuin peliä myydään Money Makerin virallisten internetsivujen kautta.

Hallituksen jäsen Konsta Nylander vieraili IMMR:n vuosikokouksessa Madridissa maaliskuussa 2019.

Eduskuntavaalien ja Europarlamenttivaalien alla Talousdemokratia viesti rahajärjestelmän ymmärtämisen merkityksestä julkaisemalla jutun perustuen muutama vuosi aiemmin tehtyyn kyselyyn kansanedustajien rahaan liittyvästä tietämyksestä.

Kesäkuussa varapuheenjohtaja Patrizio Lainà ja IMMR-delegaatti Ari Slioor vierailivat ”Future of Money” -konferenssissa Tukholmassa.

Lokakuussa 2019 Talousdemokratia ry täytti 10 vuotta. Tätä julkistettiin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Puheenjohtaja Valtteri Aaltonen kommentoi 11.10. Helsingissä Euroopan komission Eurooppasalissa Eurooppalaista rahoitusaloitetta. Aaltonen kiitti aloitetta tärkeänä keskustelunavauksena, mutta painotti tilaisuudessaan antamassaan kommentissa, ettei luottoon perustuva uusi instrumentti tekisi muutenkin velkaan perustuvasta järjestelmästä paljoakaan kestävämpää

Marraskuussa Talousdemokratia ry:n syyskokouksessa, joka järjestettiin Helsingissä keskustakirjasto Oodissa, valittiin uusi hallitus. Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Konsta Nylander. Keskustelutilaisuus perustui yhdistyksen uuden strategian laatimiseen.

Joulukuussa Helsingin Sanomat julkaisivat Talousdemokratian puheenjohtaja Valtteri Aaltosen mielipidekirjoituksen, jossa pohdittiin modernin postipankin perustamista. Postipankki voisi olla myös Suomen varamaksujärjestelmä.

Talousdemokratia ry antoi lausunnon Valtiovarainministeriön ehdottamiin keinoihin hillitä kotitalouksien velkaantumista. Lausunnossa painotettiin nykyisen rahajärjestelmän ymmärtämisen ensisijaisuutta velkaantumisen hillitsemiskeinojen pohdinnassa. Myös rahareformia korostettiin tehokkaimpana keinona keventää yhteiskunnallista velkaantumista.

     Kokoukset

Suomen Talousdemokratia ry piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous järjestettiin Helsingissä Sosiaalifoorumin yhteydessä 4.5.

Syyskokouksessa Helsingin keskustakirjasto Oodissa 23.11. valittiin uusi hallitus ja suunniteltiin toimintaa vuodelle 2020. Kokouksessa valittu vuoden 2020 puheenjohtaja Konsta Nylander järjesti ennen kokousta Talousdemokratia ry:n strategian uudistamistyöpajan.

   Tiedotus

Keväällä 2019 tehtiin Money Makerin tekijöiden kanssa yhteistyössä Money Maker -lautapelin mainosvideo.

Yhdistys jatkoi tiedotustyötään samoja kanavia pitkin kuin edellisenäkin vuotena. Käytössä olivat yhdistyksen kotisivut, Twitter ja yhdistyksen virallinen Facebook-sivu Suomen Talousdemokratia ry. Keskustelua käytiin läpi vuoden aktiivisesti myös epävirallisessa Paljastetaan rahan valhe! Facebook-ryhmässä, joka on nyt liitetty selvemmin Talousdemokratian keskusteluryhmäksi.

     Medianäkyvyys

Talousdemokratian näkökulmat nousivat esiin syyskuussa Kansanuutisissa, kun STTK:n pääekonomistiksi nimitettyä Patrizio Lainàa haastateltiin.

Joulukuussa Valtteri Aaltosen mielipide modernista postipankista julkaistiin Helsingin Sanomissa. Ydin-lehti haastatteli Patrizio Lainàa joulukuussa.