Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste laadittu 19.5.2022, päivitetty 19.5.2022.

Rekisterinpitäjä

Suomen Talousdemokratia ry
Y-tunnus: 2434602-2
talousdemokratia@talousdemokratia.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Konsta Nylander
Puhelin: 040 731 2596
Sähköposti: konsta@talousdemokratia.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä. Uutiskirjeen yhteydessä käsittelyn perusteena on nimenomainen suostumus.

 • Yhdistyslain 11 § mukainen jäsenluettelo ja sen pitäminen
 • Jäsenviestintä
 • Jäsenlaskutus
 • Tilastointi ja analysointi
 • Uutiskirjeen lähetys (suostumus)

Mitä tietoja käsittelemme?

 • Rekisteröidyn perustiedot: sukunimi, etunimi
 • Rekisteröidyn yhteystiedot: postiosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • Jäsenlaji
 • Jäsenyyden alkamispäivä
 • Jäsenyyden maksaja
 • Muita jäsenen vapaaehtoisesti ilmoittamia tietoja, joita voivat olla mm. sähköpostiosoite, suoramarkkinointikielto ja tai -suostumus ja tieto osallistumisista.

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään sekä yhdistyksen omasta toiminnasta.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille toimijoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Sähköisen rekisterin käyttöoikeuksien periaatteita ovat

 • Autentikointi: rekisterin ylläpitäjän luoma henkilökohtainen tunnus ja salasanapari tunnistautuminen ja rekisterin käsittely tapahtuu https- suojatulla sivulla
 • Autorisointi: rekisterin ylläpitäjä valtuuttaa muut rekisterin käyttäjät käsittelemään rajatuin käyttöoikeuksin heidän tarvitsemiaan rekisterin osoita
 • Jäsenrekisteritietojen käsittelystä kerätään automatisoidusti lokitiedot
 • Laitteinen fyysinen suojaus: Jäsenrekisteri sijaitsee Google Drive -palvelussa, jolla on omat tietosuojakäytäntönsä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä viranomaiselle.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päivitykset näkyvät selosteen alussa.