Talousdemokraattisia uudistuksia

Talousdemokratia on monipuolinen kokoelma toisiaan täydentäviä – ja joskus myös toisiaan poissulkevia – uudistuksia. Talousdemokratia ry pyrkiikin tarjoamaan useita eri vaihtoehtoja, joista voidaan valita yksi tai useampi uudistus toteutettavaksi tiellä kohti talousdemokraattista yhteiskuntaa.

Rahareformi

Rahareformin myötä pankit eivät voi enää luoda uutta rahaa myöntäessään lainoja. Rahanluontioikeus siirtyisi kokonaan valtiolle. Pankeille asetettaisiin 100 % vähimmäisvaranto- eli reservivaatimus, jolloin ne voivat myöntää lainoja ainoastaan omasta pääomastaan tai määräaikaistalletuksista.

Rahajärjestelmää muutetaan niin, että kaikki raha luodaan vain ja ainoastaan velattomasti. Velattomalla rahalla tarkoitetaan rahaa, jonka vastaeränä kirjanpidossa ei ole laina tai jos on, niin ikuinen ja nollakorkoinen laina. Rahan määrä ei ole sidoksissa mihinkään hyödykkeeseen, vaan sitä säännellään tarpeen mukaan esimerkiksi niin, ettei liiallista inflaatiota tai deflaatiota pääse syntymään. Uuden velattoman rahan jakelu voi tapahtua monella eri tapaa, esimerkiksi valtion kulutuksen tai perustulon kautta.

Lisää tietoa rahareformista: talousdemokratia.fi/rahareformi

Sähköinen käteinen / kansalaisten keskuspankkitilit / digitaalinen keskuspankkiraha

Keskuspankkireservit ovat käteisen sähköinen muoto, jota voi pitää hallussa ainoastaan keskuspankissa olevalla tilillä. Nykyisin lähinnä pankeilla ja valtiolla on tili keskuspankissa. Keskuspankkitilin avaamisen salliminen kaikille mahdollistaa jokaiselle 100 % reserveillä taatun rahan hallussapidon. Koska pankit voivat edelleen luoda rahaa, sähköinen käteinen on käytännössä rahareformin kevytversio.

Lisää tietoa sähköisestä käteisestä: talousdemokratia.fi/sahkoinen-kateinen

Valtion keskuspankkirahoitus

Valtion velan korot palautuisivat keskuspankin kautta valtiolle takaisin. Pankit loisivat edelleen suurimman osan rahasta ja päättäisivät, mihin lainat myönnetään. Valtion budjttirajoite ja rahoitusvaje pienenisivä huomattavasti. Rahan luonnista koituvat hyödyt menevät suurimmaksi osaksi pankeille, mutta myös valtio saisi osansa.

Lisää tietoa valtion keskuspankkirahoituksesta: talousdemokratia.fi/keskuspankkirahoitus

Kansalaisosinko eli helikopteriraha

Kansalaisosinko (QE4People) suuntaa elvytyksen finanssimarkkinoiden sijaan suoraan kansalaisille. Kyseessä on harkinnanvarainen ja väliaikainen toimenpide, jolla voidaan korvata määrällisen elvytyksen (quantitative easing, QE) ohjelmat.

Lisää tietoa kansalaisosingosta: talousdemokratia.fi/kansalaisosinko

Pankkien läpinäkyvyys

Asiakkailla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa mihin sijoitustarkoituksiin annetut rahat käytetään. Mitään yksityiskohtia asiakkaat tuskin haluavat tietää (mikä yritys, mikä kiinteistö jne), mutta heille tulisi kertoa käytetäänkö rahat yhteiskunnallisesti hyödyttäviin tarkotuksiin vai ei, ja ovatko he valmiita kantamaan kyseisten sijoitusten riskit. Tämäkin vähentäisi spekulointikupliin käytettävää rahaa.

Instituutioiden demokraattisuus ja läpinäkyvyys

Talousinstituutioiden demokratian ja läpinäkyvyyden lisääminen. Lähes kaikki maailman merkittävimmät talousinstituutiot – kuten IMF, Maailmanpankki ja BIS – ovat epädemokraattisia ja läpinäkymättömiä. Ihmisillä ei ole ollut mitään suoraa vaikutusvaltaa, keitä näiden instituutioiden johtoon on valittu ja miten niiden tulisi toimia.