Talousdemokratia ry:n lausunto koskien VVM:n luonnosta makrovakauden valvontavälineistä

Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi VVM:n lausuntopyyntö ja jätetyt lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin nykyistä tehokkaammin rajoittaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien velkaantumisen kasvua. Työryhmän ehdotusten pohjalta valtiovarainministeriö on laatinut esitysluonnoksen. Käytännössä uudisrakentamisen yhteydessä asuntoyhteisöjen luoton määrä rajoitettaisiin enintään 60 prosenttiin uusien asunto-osakkeiden velattomasta hinnasta. Enimmäistakaisinmaksuaika rajattaisiin enintään … Lue lisää

Kari Takala: ”Rahateorian uudistamisesta Steve Keenin tapaan”

Suomen Pankin entisen johtavan neuvonantajan Kari Takalan laaja artikkeli käsittelee monipuolisesti asuntoluototuksen problematiikkaa tunnetun austraalialaisen ekonomistin Steve Keenin esittämiin näkemyksiin pohjautuen: ”Australialaistaustainen Steve Keen on tarjonnut velka- ja finanssikriisien syiden taustoittamiseen jo pitkään uusia aineksia. Keen on kerännyt mainetta eräänä harvoista ekonomisteista, jotka ennustivat viimeisen 2008 alkaneen finanssikriisin jo ennakolta. Keen on tunnettu myös monien … Lue lisää

Suomennos: ”Modern fiat money” by Steve Keen

Rahajärjestelmä on toteutettu tasekirjanpidon avulla, joten sen toimintaperiaatteen voi myös todentaa sen avulla. Steve Keen kuvaa fiat-valtiorahajärjestelmän toiminnan sen taseoperaatioden avulla kirjansa ”The New Economics” kappaleessa ”Money matters”. Ohessa suomennettu versio kirjan kuvauksessa käytetyistä ns. Godley-taulukoista selityksineen: ”Modern fiat money”.

Raimo Pesonen: ”Tarinoita rahasta”

”Miksi veronalennuksiin on aina varaa mutta elonkehän pelastamiseen ei? Talouskeskustelussa perustelut haetaan rahasta kerrotuista tarinoista, joista osa on puhtaita satuja ja osa todellisuutta vääristäviä yksinkertaistuksia.” Lue kirjailija Raimo Pesosen erinomainen artikkeli: ”Tarinoita rahasta” vallitsevana olevasta uusklassisesta hyödykerahatarinasta sekä todellista rahaa kuvaavasta velkarahateoriasta! Kuva: Kolikkoja käsitellään rahapajassa vuonna 1930. (Kuva: Museovirasto / Valokuvaamo Pietisen kokoelma)

referaatti: ”Making money work for us” by Randall Wray

”It is necessary to understand money to put it to use in the service of the public interest” (s.119). Prof. Randall Wray:n uusin MMT-kirja ”Making money work for us” (*) ilmestyi suomalaisittain hyvin otolliseen aikaan (9/2022), sillä viime vuonna MMT (”Modern Monetary Theory” / ”moderni rahateoria”) murtautui vihdoinkin julkiseen keskusteluun myös täällä Suomessa. USA:ssa MMT … Lue lisää

Uusi hallitus valittu vuodelle 2023

Oodissa lauantaina 26.11.2022 pidetyssä syyskokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus, joka on seuraava: Puheenjohtaja: Konsta Nylander Varapuheenjohtaja: Ari Slioor Sihteeri: Jari Rutanen Rahastonhoitaja: Omar El-Begawy Varsinainen jäsen: Lauri Laitinen Kokoukseen osallistui kaikenkaikkiaan kymmenen henkilöä, joista kaksi oli uusia jäseniä. Ennen kokousta järjestettiin TD:n ja Rethinking Economicsin yhteistilaisuus, johon puhujaksi saapui väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Antti Ronkaisen alustus … Lue lisää

Syyskokous 2022

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään Oodi-kirjastossa Ryhmätila 4:ssa, la 26.11.2022, klo 13-14. Hallitus on nyt minimikokoinen, joten lisävahvistuksia toivotaan ensivuodelle. Kaikki kokoukseen osallistujat saavat ilmaiseksi painetun version Dirk Ehntsin kirjasta ”Johdatus Moderniin Rahateoriaan”! Kokouksen jälkeen keskustelu jatkuu vapaavalintaisessa paikassa. Tilaisuus on avoin kaikille, mutta äänestysoikeus on vain jäsenmaksun maksaneilla. Ennen vuosikokousta TD + Rethinking Economics järjestävät avoimen … Lue lisää

Uusi MMT-kirja!: ”Making Money Work for Us” by Randy Wray

Myös suomalaisessa valtamediassa on vihdoinkin alkanut keskustelu modernista rahateoriasta (”Modern Monetary Theory”, MMT). Tuoreimman käsityksen MMT:stä saa sen koostanutta työryhmää vetäneen prof. Randy Wrayn uudesta kirjasta: ”Making Money Work for Us” (Polity Books). Nimestään huolimatta MMT koostuu vanhoista, 1900-luvun alussa kehitetyistä, raha- ja talousteorioista, jotka prof. Wray:n johtama työryhmä on koostanut yhdeksi yhdenmukaiseksi teoriaksi. MMT … Lue lisää

TD vieraili Rahamuseossa

TD vieraili Suomen Pankin Rahamuseossa lauantaina 10.9.2022. Vierailu alkoi intendentti Jaakko Koskenetolan mielenkiintoisella esitelmällä yleisestä rahahistoriasta, Suomen rahahistoriasta ja keskuspankkitoiminnasta. Esitelmän jälkeen intendentti Koskentola jatkoi ystävällisesti rahakeskustelua vielä hyvän tovin pj Konsta Nylanderin ja sihteeri Jari Rutasen kanssa. Vierailu Rahamuseoon on erinomainen tapa perehtyä pikaisesti maamme rahahistoriaan ja keskuspankkitoiminnan nykyisyyteen! Museo on auki: ti–pe klo … Lue lisää

Opastettu kierros Suomen Pankin rahamuseossa!

Haluatko tutustua Suomen ja Ruotsin rahahistoriaan sekä samalla myös muihin rahakysymyksisistä kiinnostuneisiin? Siinä tapauksessa tervetuloa Talousdemokratia ry:n varaamalle opastetulle kierrokselle Suomen Pankin rahamuseoon! Ilmaise kiinnostuksesi Facebookin tapahtumailmoituksen avulla!

Bill Mitchell: ”ECB is a quasi fiscal authority”

Fiat-rahajärjestelmää hyödyntävällä (liitto)valtiolla tulee olla ”fiskaalinen auktoriteetti” ts. hallitus, joka luo budjetin. Budjetti puolestaan määrittelee valtion vuotuisen kulutuksen tason. Lisäksi valtion tulee laskea liikkeelle valtionvelkakirjoja, joiden avulla yksityinen sektori voi tallettaa riskittömästi keskuspankkirahaa. Keskuspankki voi sitten ohjauskoron avulla (epäsuorasti) asettaa ko. talletuksille ns. riskittömän koron, johon puolestaan pohjautuvat yksityiset riskilliset korot, kuten Euribor ja yritysbondien … Lue lisää