Velka-armahdus

Historiassa on lukuisia kertoja toteutettu velka-armahdus. Ensimmäiset velka-armahdukset toteutettiin 2000 eaa mesopotamian kuningaskunnissa. Aihetta on tutkinut esimerkiksi professori Michael Hudson ja modernia velka-armahdusta on ehdottanut professori Steve Keen ja antropologi David Graeber kirjassaan ”Debt: the first 5000 years”, jonka saman niminen artikkeli on suomennettu niin&näin lehteen. Viimeisimpänä esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen Saksalta annettiin anteeksi sotakorvaukset, mikä oli tärkeä tekijä kolmannen maailmansodan ehkäisemisessä ja Lännen vaurastumisen mahdollistajana.

Nykypäivänä maailmassa ei ole koskaan ollut yhtä paljoa velkaa ja nyt käsillä olevan koronaviruspandemian aiheuttama talouden pysähdys on johtanut keskuspankit takaamaan yhä suurempia lainoja. Valtioiden ja yritysten toivotaan käyttävän näitä taattuja lainoja pandemian vaikutusten lieventämiseen.

Globalisaation myötä tiukan taloudenpidon oppi (valtio kotitaloutena) on otettu annettuna talouspolitiikassa ja esimerkiksi Euroopan Unionin perustamissopimukseen kirjatut keskuspankkirahoituskielto ja valtion alijäämärajoite asettavat valtiot nyt huomattavan haasteen eteen, jossa ei ole täysin selvää miten kannattaisi toimia. Todennäköisesti kasvavia velkavastuita voidaan kriisin laannuttua käyttää oikeutuksena hyvinvointivaltion alasajamiseen ellei esimerkiksi EU:n sopimuksia uudisteta. Varsinkin kun kyse on poikkeustilasta, olisi syytä jo kriisin alkuvaiheessa harkita millaisia vaihtoehtoja kriisin päätyttyä on.

Talouspoliittisen toimintakentän selventämiseksi Talousdemokratia suosittelee rahareformin toteuttamista eli valtionvelasta luopumista ja siirtymistä rahajärjestelmään, jossa julkinen taho laskee liikkeelle rahaa, esimerkiksi valtion käyttöön, velattomasti.

Lisäksi suositellaan ottamaan käyttöön sähköinen käteinen, eli tuodaan riskitön maksutapa käyttöön kaikille ihmisille digitaalisesti. Tämän voisi toteuttaa keskuspankin, Kelan, uuden Postipankin tai Verottajan viitekehyksessä. Kun maksujärjestelmä on turvattu, voitaisiin toteuttaa velka-armahdus alla esitetyllä tavalla.

Talousdemokratian ehdotus jäljittelee Alankomaisen sisarjärjestömme Ons Geldin vastaavaa ehdotusta.