TALOUSDEMOKRATIA RY

Talousdemokratia ry on vuonna 2009 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on ohjata yhteiskuntaa kohti kestävää ja demokraattista talousjärjestelmää ja tuoda esiin uskottava ja käytännöllinen vaihtoehto velkaperusteiselle rahajärjestelmälle.

MITÄ TARKOITETAAN
TALOUSDEMOKRATIALLA?​​

Talousdemokraattisen ajattelun mukaan rahanluonnin tulisi olla demokraattisessa hallinnassa. Talousdemokratian kannattajat suhtautuvat kriittisesti siihen, että politiikka ja talous on nykyisessä yhteiskunnassa erotettu toisistaan ja talous sanelee reunaehdot poliittiselle päätöksenteolle.

MITÄ OVAT TALOUSDEMOKRAATTISET UUDISTUKSET​
Tärkein talousdemokraattisista uudistuksista on rahareformi eli rahanluontivallan siirtäminen pois yksityisiltä pankeilta julkisen vallan haltuun. Muita uudistuksia ovat mm. valtion keskuspankkirahoitus ja kansalaisten keskuspankkitilit.

UUDISTUSTEN HYÖDYT
Valtioiden rahoitusta ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjuntaa, perustuloa sekä reaalitaloutta tukevia investointeja ja olisi mahdollista tehdä paremmin, kun valtio tai keskuspankki loisi kaiken rahan. Valtion luoman rahan käyttökohteista päätettäisiin demokraattisesti, eivätkä yksityiset pankit enää päättäisi, mihin tarkoitukseen rahaa luodaan. Nykyisin suurin osa pankkien lainanannosta ja siten uudesta rahasta luodaan asuntomarkkinoille ja finanssisektorille nostaen niiden hintoja.

Pankit toimisivat siis uudistuksen jälkeen juuri niin kuin ihmiset luulevat niiden toimivan: ne oikeasti lainaisivat säästäjien rahoja eteenpäin eivätkä loisi lainatessa uutta rahaa. Seurauksena olisi vakaampi ja kriisinkestävämpi rahoitusjärjestelmä, jossa ei vaadittaisi ympäristölle haitallista talouskasvua ja joka ei kriisiytyisi joka 15. vuosi talousromahdukseen velan määrän kasvaessa liian suureksi.

MITEN RAHA LUODAAN NYKYISIN
Pankit luovat rahaa, kun ne myöntävät asiakkailleen lainoja. Raha syntyy siten, että asiakkaan tilille yksinkertaisesti kirjataan lainaa vastaava summa. Vastaavasti, kun laina maksetaan pankille takaisin, rahaa häviää kierrosta.

Kuulostaako järjenvastaiselta? Julkisesta keskustelusta ja usein taloustieteen oppikirjoistakin saa yleensä asiasta väärän kuvan. Aiheesta voi olla vaikea löytää luotettavaa tietoa, mutta alta voit lukea keskuspankkien näkemyksen:

Suomen Pankki: Mitä raha on?
Englannin keskuspankki: Money creation in the modern economy | Bank of England
IMF: Money Creation in Fiat and Digital Currency Systems
Saksan keskuspankki: How money is created | Deutsche Bundesbank
Ruotsin keskuspankki: What is money? | Sveriges Riksbank 

UUTISET

Kevätkokous järjestettiin Turussa 20.5.2022

Talousdemokratia ry:n vuotuinen kevätkokous järjestettiin Turun pääkirjastossa lauantaina 20.5.2022. Säännönmukaisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksesta muodostui myös tehokas aivoriihi, jossa pääosaan nousi asuntoluototuksen problematiikka, jonka tiimoilta on nyt suunnitteilla myös erillinen…

Toimintakertomus vuodelta 2021

Yleiskatsaus Vuosi 2021 lähti käyntiin luomalla yhteyksiä eri kansalaisjärjestöjen toimijoiden välille, kansallisesti ja kansainvälisesti. Slack-ohjelma otettiin hallituksen kesken käyttöön viestittelyn tehostamiseksi. Maaliskuun alussa julkaistiin lehdistötiedote EU:n taloussääntöjen uudistamisesta sekä myös…

Puheenjohtajan terveisiä 

En pidä sanasta aktivisti, sillä siihen usein assosioidaan mielikuva tunteen vallassa aggressiivisesti vouhottavasta nuoresta, joka ei ymmärrä elämän realiteetteja. Mutta kaipa se myönnettävä on, olen itse raha-aktivisti.   Olenko siitä ylpeä?…

Liity jäseneksi

​ Suomen Talousdemokratia ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt
Löydät lisätietoa yhdistyksestä täältä.

Tilaa uutiskirje

Jos et tahdo liittyä yhdistyksen jäseneksi, voit liittyä ainoastaan uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje on tarkoitettu talousdemokraattisista asioista tiedottamiseen ja se lähetetään noin kerran kuussa.